Visa allt om SEL Installation AB
Visa allt om SEL Installation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning - 0 0 0 10 36 440 107 432 123 108 101 907 142 420
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 0 0 0 10 287 821 -4 939 -9 837 -8 151
Resultat efter finansnetto - 0 0 -7 16 -169 40 -5 718 -10 387 -8 880
Årets resultat - 0 0 -9 16 -169 -40 -4 143 -7 493 -4 844
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 6 140 0 60 127 510 957
Omsättningstillgångar - 6 009 6 009 6 009 0 - 50 701 49 010 47 501 33 906
Tillgångar - 6 009 6 009 6 009 6 140 15 312 50 761 49 137 48 011 34 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 6 007 6 007 6 007 6 016 13 553 13 520 6 000 9 862 6 055
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 8 606 8 496 10 321 9 693
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 2 2 2 124 1 759 28 635 34 641 27 828 19 115
Skulder och eget kapital - 6 009 6 009 6 009 6 140 15 312 50 761 49 137 48 011 34 863
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 10 622 39 829 40 417 44 027 58 102
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 4 039 14 032 15 747 17 151 24 834
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 6 615 0 0 0 0
Omsättning - 0 0 0 10 36 440 107 432 123 108 101 907 142 420
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 33 123 124 125 186
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 104 873 993 815 766
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 444 438 453 489 446
Rörelseresultat, EBITDA - 0 0 0 10 287 914 -4 628 -9 337 -7 480
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -99,97% -66,08% -12,73% 20,80% -28,45% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 0,37% 1,92% 1,67% -9,84% -20,14% -22,83%
Vinstmarginal -% -% -% -% 230,00% 0,81% 0,79% -3,93% -9,49% -5,59%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 1,10% 4,61% 0,02% -8,24% 1,43%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -1 240,00% -4,83% 20,54% 11,67% 19,30% 10,39%
Soliditet -% 99,97% 99,97% 99,97% 97,98% 88,51% 26,63% 12,21% 20,54% 17,37%
Kassalikviditet -% 300 450,00% 300 450,00% 300 450,00% 0,00% -% 176,28% 141,01% 170,22% 176,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...