Visa allt om Tommy Wigers AB
Visa allt om Tommy Wigers AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 150 92 181 80 93 45 2 282 2 644 2 798 2 678
Övrig omsättning - 10 - - - 72 357 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 29 10 0 7 1 62 -28 65 70
Resultat efter finansnetto 49 29 11 2 9 2 60 -28 64 70
Årets resultat 37 22 9 2 7 1 49 -28 45 57
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 23 9 17 35
Omsättningstillgångar 282 215 223 199 195 199 487 404 635 679
Tillgångar 282 215 223 199 195 199 511 412 653 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 211 190 181 179 172 211 162 280 324
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 3 34 18 17 27 299 250 373 391
Skulder och eget kapital 282 215 223 199 195 199 511 412 653 714
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 90 55 26 5 630 521 506 610
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 50 28 - 0 0 0 323 456 430 313
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 3 27 8 0 17 422 105 450 447
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 89
Omsättning 150 102 181 80 93 117 2 639 2 644 2 798 2 678
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 1 2 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 150 92 91 80 47 23 571 661 700 670
Personalkostnader per anställd (tkr) 57 31 61 63 22 15 356 365 348 322
Rörelseresultat, EBITDA 49 29 10 0 7 1 68 -19 83 90
Nettoomsättningförändring 63,04% -49,17% 126,25% -13,98% 106,67% -98,03% -13,69% -5,50% 4,48% -%
Du Pont-modellen 17,38% 13,49% 4,93% 1,01% 4,62% 1,01% 11,94% -6,55% 9,95% 9,80%
Vinstmarginal 32,67% 31,52% 6,08% 2,50% 9,68% 4,44% 2,67% -1,02% 2,32% 2,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 82,61% 95,03% 100,00% 100,00% 73,33% 83,65% 84,98% 83,13% 87,08%
Rörelsekapital/omsättning 166,00% 230,43% 104,42% 226,25% 191,40% 382,22% 8,24% 5,82% 9,36% 10,75%
Soliditet 88,30% 98,14% 85,20% 90,95% 91,79% 86,43% 41,29% 39,32% 42,88% 45,38%
Kassalikviditet 854,55% 7 166,67% 655,88% 1 105,56% 1 147,06% 737,04% 162,88% 147,60% 161,66% 164,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...