Visa allt om Bokföringsbyrån ett A AB
Visa allt om Bokföringsbyrån ett A AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 417 1 827 585 345 254 0 3 784 5 256 4 233 4 294
Övrig omsättning - - - - - 120 621 - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 25 23 67 5 97 -4 306 -489 78 58
Resultat efter finansnetto 23 20 63 2 97 -4 250 -543 81 58
Årets resultat 17 15 50 1 71 -4 250 -457 56 40
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 21 31 41 52 0 0 0 0 1
Omsättningstillgångar 257 240 197 140 122 93 1 500 957 1 380 1 281
Tillgångar 333 260 228 181 173 93 1 500 957 1 380 1 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 118 103 53 51 -71 -67 -317 638 582
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 66 22 38 54 0 137 210 109 0 0
Kortfristiga skulder 133 121 87 74 122 28 1 358 1 166 657 614
Skulder och eget kapital 333 260 228 181 173 93 1 500 957 1 380 1 281
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 107 79 0 229 179 452 431
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 414 818 267 116 29 0 609 1 198 491 577
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 123 196 63 59 23 0 248 406 320 296
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 498 0
Omsättning 1 417 1 827 585 345 254 120 4 405 5 256 4 233 4 297
Nyckeltal
Antal anställda 1 3 2 2 1 0 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 417 609 293 173 254 - 1 261 1 314 1 058 1 074
Personalkostnader per anställd (tkr) 529 318 172 149 135 - 366 451 315 311
Rörelseresultat, EBITDA 44 33 77 15 97 -4 306 -489 78 63
Nettoomsättningförändring -22,44% 212,31% 69,57% 35,83% -% -100,00% -28,01% -% -1,42% -%
Du Pont-modellen 7,81% 9,62% 29,39% 2,76% 56,07% -% 20,47% -50,99% 5,87% 4,61%
Vinstmarginal 1,83% 1,37% 11,45% 1,45% 38,19% -% 8,11% -9,28% 1,91% 1,37%
Bruttovinstmarginal 74,52% 79,53% 95,04% 100,00% 100,00% -% 45,03% 46,44% 45,03% 43,41%
Rörelsekapital/omsättning 8,75% 6,51% 18,80% 19,13% 0,00% -% 3,75% -3,98% 17,08% 15,53%
Soliditet 40,54% 45,38% 45,18% 29,28% 29,48% -76,34% -4,47% -33,12% 50,67% 50,21%
Kassalikviditet 193,23% 198,35% 226,44% 189,19% 100,00% 332,14% 110,46% 30,53% 110,81% 102,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...