Visa allt om Frank & Jeansson Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om Frank & Jeansson Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 30 850 30 466 43 185 42 810 43 484 45 844 33 001 34 770 34 712 35 560
Övrig omsättning 11 904 11 622 394 752 730 816 707 587 338 332
Rörelseresultat (EBIT) 1 907 2 890 3 245 2 504 4 223 6 090 634 77 1 132 1 186
Resultat efter finansnetto 1 893 2 891 3 239 2 554 4 263 6 088 623 101 1 131 1 190
Årets resultat 2 563 2 726 3 431 844 1 200 3 333 359 254 858 930
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 124 4 361 4 973 6 578 6 209 5 068 1 582 2 065 1 727 2 372
Omsättningstillgångar 12 122 9 481 10 266 13 098 12 254 10 839 6 852 5 966 6 365 4 796
Tillgångar 15 246 13 842 15 239 19 677 18 463 15 907 8 434 8 031 8 092 7 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 555 5 992 5 265 7 834 7 990 7 790 4 657 4 498 4 445 3 787
Obeskattade reserver 2 324 3 761 4 373 5 541 4 189 1 566 130 0 262 353
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 469 643 810 0 0 0 3
Kortfristiga skulder 5 367 4 090 5 600 5 832 5 641 5 742 3 647 3 532 3 385 3 026
Skulder och eget kapital 15 246 13 842 15 239 19 677 18 463 15 907 8 434 8 031 8 092 7 169
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 420 420 374 288 339 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 696 2 878 3 300 3 523 3 051 2 871 1 894 2 385 2 210 2 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 301 1 064 1 202 1 161 1 004 993 719 925 846 796
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000 1 000 200 200 200 200
Omsättning 42 754 42 088 43 579 43 562 44 214 46 660 33 708 35 357 35 050 35 892
Nyckeltal
Antal anställda 11 10 10 10 10 10 8 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 805 3 047 4 319 4 281 4 348 4 584 4 125 3 863 3 471 3 556
Personalkostnader per anställd (tkr) 454 396 454 449 439 429 375 437 343 332
Rörelseresultat, EBITDA 2 793 3 953 4 270 3 759 5 237 6 873 861 411 1 492 1 663
Nettoomsättningförändring 1,26% -29,45% 0,88% -1,55% -5,15% 38,92% -5,09% 0,17% -2,38% -%
Du Pont-modellen 12,55% 21,07% 21,55% 13,22% 23,33% 38,40% 7,73% 1,31% 14,14% 16,68%
Vinstmarginal 6,20% 9,57% 7,60% 6,08% 9,90% 13,33% 1,98% 0,30% 3,30% 3,36%
Bruttovinstmarginal -2,15% -2,48% 25,63% 23,22% 25,16% 26,95% 15,77% 16,31% 19,97% 19,63%
Rörelsekapital/omsättning 21,90% 17,70% 10,80% 16,97% 15,21% 11,12% 9,71% 7,00% 8,58% 4,98%
Soliditet 61,44% 64,48% 56,93% 60,57% 60,00% 56,23% 56,35% 56,01% 57,26% 56,37%
Kassalikviditet 225,86% 231,81% 183,32% 224,59% 217,23% 188,77% 187,88% 168,91% 188,04% 158,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...