Visa allt om I.G. Elektriska Aktiebolag
Visa allt om I.G. Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 151 11 028 9 454 10 966 11 392 11 855 9 983 14 594 12 412 7 270
Övrig omsättning 33 - - 46 6 37 31 29 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 093 1 376 690 670 1 591 1 373 1 649 3 683 1 511 904
Resultat efter finansnetto 3 252 1 590 951 984 1 900 1 522 1 976 3 922 1 668 977
Årets resultat 2 202 1 504 820 574 1 023 958 1 239 2 221 973 746
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 387 338 383 432 487 484 668 736 713 593
Omsättningstillgångar 14 240 16 340 15 373 14 634 13 889 12 940 11 192 10 806 7 821 6 018
Tillgångar 14 627 16 678 15 756 15 066 14 376 13 424 11 861 11 542 8 534 6 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 956 12 254 10 750 9 930 9 356 9 333 8 375 7 137 4 916 3 943
Obeskattade reserver 3 173 2 753 3 115 3 229 3 055 2 569 2 372 2 094 1 277 980
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 498 1 670 1 891 1 906 1 965 1 522 1 114 2 312 2 342 1 688
Skulder och eget kapital 14 627 16 678 15 756 15 066 14 376 13 424 11 861 11 542 8 534 6 611
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 550 522 442 402 441 446 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 360 3 112 2 865 2 843 2 578 2 498 2 004 2 631 2 222 1 736
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 159 1 058 1 049 1 444 1 189 1 124 935 1 201 1 081 794
Utdelning till aktieägare 3 000 5 500 0 0 0 1 000 0 0 0 0
Omsättning 13 184 11 028 9 454 11 012 11 398 11 892 10 014 14 623 12 412 7 270
Nyckeltal
Antal anställda 10 9 9 10 9 8 7 9 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 315 1 225 1 050 1 097 1 266 1 482 1 426 1 622 1 552 1 039
Personalkostnader per anställd (tkr) 459 471 442 477 485 516 484 483 475 413
Rörelseresultat, EBITDA 3 126 1 421 739 725 1 636 1 432 1 715 3 740 1 565 956
Nettoomsättningförändring 19,25% 16,65% -13,79% -3,74% -3,91% 18,75% -31,60% 17,58% 70,73% -%
Du Pont-modellen 22,23% 9,54% 6,04% 6,54% 13,22% 11,39% 16,75% 34,08% 19,59% 14,81%
Vinstmarginal 24,73% 14,43% 10,07% 8,98% 16,69% 12,90% 19,90% 26,95% 13,47% 13,47%
Bruttovinstmarginal 67,10% 61,38% 62,56% 60,15% 65,31% 59,58% 62,31% 67,64% 52,65% 67,29%
Rörelsekapital/omsättning 89,29% 133,03% 142,61% 116,07% 104,67% 96,31% 100,95% 58,20% 44,14% 59,56%
Soliditet 78,15% 86,35% 83,65% 81,71% 80,74% 83,63% 85,35% 74,90% 68,38% 70,32%
Kassalikviditet 557,33% 958,92% 795,08% 750,26% 689,92% 828,78% 977,83% 453,81% 320,15% 337,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...