Visa allt om Piccolo Paging Systems Aktiebolag
Visa allt om Piccolo Paging Systems Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 10 1 1 0 0 10 40 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 10 1 1 0 0 5 40 -3 0
Resultat efter finansnetto 10 10 1 1 0 0 5 40 -3 0
Årets resultat 8 8 1 1 0 0 4 30 -3 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 91 83 75 74 73 73 75 75 45 76
Tillgångar 91 83 75 74 73 73 75 75 45 76
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 83 75 74 73 73 74 69 39 42
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 6 6 34
Skulder och eget kapital 91 83 75 74 73 73 75 75 45 76
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 10 1 1 0 0 10 40 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 10 10 1 1 0 0 5 40 -3 0
Nettoomsättningförändring 0,00% 900,00% 0,00% -% -% -100,00% -75,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 10,99% 12,05% 1,33% 1,35% -% -% 6,67% 53,33% -% -%
Vinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 50,00% 100,00% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 910,00% 830,00% 7 500,00% 7 400,00% -% -% 730,00% 172,50% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,67% 92,00% 86,67% 55,26%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% 3 750,00% 1 250,00% 750,00% 223,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...