Visa allt om Piccolo Paging Systems Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 1 1 0 0 10 40 0 0 68
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 1 1 0 0 5 40 -3 0 64
Resultat efter finansnetto 10 1 1 0 0 5 40 -3 0 64
Årets resultat 8 1 1 0 0 4 30 -3 0 46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 83 75 74 73 73 75 75 45 76 69
Tillgångar 83 75 74 73 73 75 75 45 76 69
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 75 74 73 73 74 69 39 42 41
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 6 6 34 27
Skulder och eget kapital 83 75 74 73 73 75 75 45 76 69
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 1 1 0 0 10 40 0 0 68
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 10 1 1 0 0 5 40 -3 0 64
Nettoomsättningförändring 900,00% 0,00% -% -% -100,00% -75,00% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 12,05% 1,33% 1,35% -% -% 6,67% 53,33% -% -% 92,75%
Vinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 50,00% 100,00% -% -% 94,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 830,00% 7 500,00% 7 400,00% -% -% 730,00% 172,50% -% -% 61,76%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,67% 92,00% 86,67% 55,26% 59,42%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 3 750,00% 1 250,00% 750,00% 223,53% 255,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...