Visa allt om Hönö Förvaltning AB
Visa allt om Hönö Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0
Övrig omsättning - - - 1 - - - 55 - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 -23 -28 -17 -25 -21 -27 -55 -892 -52
Resultat efter finansnetto -34 -23 -28 -16 -23 -20 -23 -270 4 362 121
Årets resultat -34 -23 -28 -16 -23 -20 -23 -254 3 091 95
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 983 2 983 3 440 4 000 4 000 4 000 4 000 4 199 283 1 479
Omsättningstillgångar 9 29 270 12 113 236 370 1 628 5 801 228
Tillgångar 2 992 3 012 3 710 4 012 4 113 4 236 4 370 5 827 6 083 1 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 160 2 993 3 435 3 770 3 932 4 220 4 241 4 458 4 712 1 622
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 16 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 810 0 258 229 165 0 113 44 50 0
Kortfristiga skulder 22 18 18 14 16 16 17 1 325 1 306 38
Skulder och eget kapital 2 992 3 012 3 710 4 012 4 113 4 236 4 370 5 827 6 083 1 707
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 727 0
Utdelning till aktieägare 0 18 400 307 146 265 0 194 0 0
Omsättning 0 0 0 1 0 0 0 55 53 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 53 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 891 -
Rörelseresultat, EBITDA -34 -23 -28 -17 -25 -21 -27 -55 -872 -36
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 76,34% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 8 762,26% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 8 481,13% -%
Soliditet 5,35% 99,37% 92,59% 93,97% 95,60% 99,62% 97,05% 76,51% 77,65% 97,05%
Kassalikviditet 40,91% 161,11% 1 500,00% 85,71% 706,25% 1 475,00% 2 176,47% 122,87% 444,18% 600,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...