Visa allt om Agec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 225 1 387 844 1 683 383 411 777 462 568 166
Övrig omsättning - - - - - 34 - - 100 100
Rörelseresultat (EBIT) -108 250 44 295 4 -68 118 53 -5 -212
Resultat efter finansnetto -138 228 20 267 -21 -95 87 23 -28 -239
Årets resultat -138 181 20 267 -21 -95 87 23 -28 -209
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 4 6 10 3 5 7 0 0
Omsättningstillgångar 1 774 1 655 1 173 947 1 086 1 054 721 819 1 012 853
Tillgångar 1 774 1 658 1 178 953 1 096 1 057 725 826 1 012 853
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 434 572 392 372 105 100 195 108 86 113
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 547 428 432 365 656 630 372 500 686 516
Kortfristiga skulder 792 658 355 216 335 327 158 218 240 224
Skulder och eget kapital 1 774 1 658 1 178 953 1 096 1 057 725 826 1 012 853
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 65 75 54 0 40 40 10 53
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 110 100 - 29 0 0 0 4 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 31 20 27 17 0 13 14 3 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 225 1 387 844 1 683 383 445 777 462 668 266
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 225 1 387 844 1 683 383 411 777 462 568 166
Personalkostnader per anställd (tkr) 177 192 120 182 97 26 81 111 50 103
Rörelseresultat, EBITDA -105 252 46 299 8 -67 120 56 -5 -212
Nettoomsättningförändring -11,68% 64,34% -49,85% 339,43% -6,81% -47,10% 68,18% -18,66% 242,17% -%
Du Pont-modellen -6,09% 15,26% 4,07% 31,06% 0,55% -6,43% 16,28% 6,90% -0,49% -24,85%
Vinstmarginal -8,82% 18,24% 5,69% 17,59% 1,57% -16,55% 15,19% 12,34% -0,88% -127,71%
Bruttovinstmarginal 40,73% 56,16% 55,81% 53,95% 79,90% 36,01% 44,92% 71,00% 53,35% 64,46%
Rörelsekapital/omsättning 80,16% 71,88% 96,92% 43,43% 196,08% 176,89% 72,46% 130,09% 135,92% 378,92%
Soliditet 24,46% 34,50% 33,28% 39,03% 9,58% 9,46% 26,90% 13,08% 8,50% 13,25%
Kassalikviditet 89,02% 75,84% 64,79% 26,85% 31,94% 119,57% 6,33% 4,59% 128,75% 9,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...