Visa allt om B.W.J.-Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 1 82 79 11 185 198 109 152 157
Övrig omsättning - - - 6 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -83 -80 -3 19 -84 32 -51 -180 -201 -247
Resultat efter finansnetto -39 -64 -44 98 -112 31 40 -244 -180 -15
Årets resultat -39 -64 -44 98 -112 23 40 -66 12 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 7 7 7 7 7 7 8 8 10
Omsättningstillgångar 95 133 204 238 188 290 402 380 568 734
Tillgångar 102 140 211 245 194 297 409 388 576 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 114 178 222 124 235 213 173 239 291
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 189 392
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 26 33 22 71 61 197 215 148 60
Skulder och eget kapital 102 140 211 245 194 297 409 388 576 744
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 8 137 154 134 153
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 1 14 16 14 22
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Omsättning 0 1 82 85 11 185 198 109 152 157
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 82 79 11 185 198 109 152 157
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 21 17 7 38 164 187 252 312
Rörelseresultat, EBITDA -83 -80 -3 19 -84 32 -51 -180 -199 -245
Nettoomsättningförändring -100,00% -98,78% 3,80% 618,18% -94,05% -6,57% 81,65% -28,29% -3,18% -%
Du Pont-modellen -% -45,71% -1,42% 40,00% -43,30% 28,96% 9,78% -35,05% -28,13% -1,75%
Vinstmarginal -% -6 400,00% -3,66% 124,05% -763,64% 46,49% 20,20% -124,77% -106,58% -8,28%
Bruttovinstmarginal -% -200,00% 97,56% 92,41% 63,64% 83,24% 96,97% 97,25% 95,39% 98,09%
Rörelsekapital/omsättning -% 10 700,00% 208,54% 273,42% 1 063,64% 123,78% 103,54% 151,38% 276,32% 429,30%
Soliditet 73,53% 81,43% 84,36% 90,61% 63,92% 79,12% 52,08% 44,59% 65,12% 77,05%
Kassalikviditet 357,69% 503,85% 612,12% 1 072,73% 261,97% 472,13% 203,05% 175,81% 382,43% 1 220,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...