Visa allt om B.W.J.-Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 82 79 11 185 198 109 152 157 584
Övrig omsättning - - 6 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -80 -3 19 -84 32 -51 -180 -201 -247 104
Resultat efter finansnetto -64 -44 98 -112 31 40 -244 -180 -15 229
Årets resultat -64 -44 98 -112 23 40 -66 12 -11 90
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 7 7 7 7 7 8 8 10 12
Omsättningstillgångar 133 204 238 188 290 402 380 568 734 1 044
Tillgångar 140 211 245 194 297 409 388 576 744 1 056
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 178 222 124 235 213 173 239 291 367
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 189 392 401
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 33 22 71 61 197 215 148 60 288
Skulder och eget kapital 140 211 245 194 297 409 388 576 744 1 056
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 8 137 154 134 153 156
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 1 14 16 14 22 36
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65
Omsättning 1 82 85 11 185 198 109 152 157 584
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 82 79 11 185 198 109 152 157 584
Personalkostnader per anställd (tkr) - 21 17 7 38 164 187 252 312 328
Rörelseresultat, EBITDA -80 -3 19 -84 32 -51 -180 -199 -245 106
Nettoomsättningförändring -98,78% 3,80% 618,18% -94,05% -6,57% 81,65% -28,29% -3,18% -73,12% -%
Du Pont-modellen -45,71% -1,42% 40,00% -43,30% 28,96% 9,78% -35,05% -28,13% -1,75% 30,49%
Vinstmarginal -6 400,00% -3,66% 124,05% -763,64% 46,49% 20,20% -124,77% -106,58% -8,28% 55,14%
Bruttovinstmarginal -200,00% 97,56% 92,41% 63,64% 83,24% 96,97% 97,25% 95,39% 98,09% 94,86%
Rörelsekapital/omsättning 10 700,00% 208,54% 273,42% 1 063,64% 123,78% 103,54% 151,38% 276,32% 429,30% 129,45%
Soliditet 81,43% 84,36% 90,61% 63,92% 79,12% 52,08% 44,59% 65,12% 77,05% 62,09%
Kassalikviditet 503,85% 612,12% 1 072,73% 261,97% 472,13% 203,05% 175,81% 382,43% 1 220,00% 361,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...