Visa allt om Marsfjällen Express AB
Visa allt om Marsfjällen Express AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 457 5 258 6 161 7 870 7 669 7 646 6 276 6 289 6 119 8 027
Övrig omsättning 182 325 256 229 171 143 216 437 2 129 586
Rörelseresultat (EBIT) 694 276 321 841 1 417 -89 197 350 616 498
Resultat efter finansnetto 749 307 664 848 1 376 -108 405 168 499 395
Årets resultat 504 204 616 778 1 009 54 489 445 379 184
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 892 3 136 3 368 3 786 3 210 3 945 4 909 3 179 4 149 7 172
Omsättningstillgångar 1 834 1 810 2 440 1 839 2 328 2 311 2 169 1 905 3 742 3 066
Tillgångar 4 726 4 946 5 808 5 625 5 538 6 256 7 078 5 084 7 891 10 237
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 538 2 485 2 681 2 065 1 787 1 378 1 324 966 520 2 641
Obeskattade reserver 1 047 927 870 897 1 091 1 076 1 257 1 477 1 983 2 023
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 343 692 1 040 1 130 1 116 1 636 2 476 1 263 1 682 2 436
Kortfristiga skulder 798 843 1 217 1 533 1 543 2 167 2 021 1 379 3 705 3 137
Skulder och eget kapital 4 726 4 946 5 808 5 625 5 538 6 256 7 078 5 084 7 891 10 237
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 150 119 193 60 68
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 366 1 384 1 632 1 683 1 715 1 910 1 710 1 670 1 796 1 799
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 639 633 736 686 678 818 787 795 698 617
Utdelning till aktieägare 900 450 400 0 500 600 0 130 0 2 500
Omsättning 5 639 5 583 6 417 8 099 7 840 7 789 6 492 6 726 8 248 8 613
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 6 7 6 7 7 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 091 1 052 1 027 1 124 1 278 1 092 897 786 765 892
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 410 399 338 402 414 372 339 324 280
Rörelseresultat, EBITDA 1 294 945 865 2 457 2 132 1 284 1 336 1 428 1 839 1 931
Nettoomsättningförändring 3,78% -14,66% -21,72% 2,62% 0,30% 21,83% -0,21% 2,78% -23,77% -%
Du Pont-modellen 16,17% 6,83% 12,14% 16,21% 26,78% -0,43% 6,63% 8,34% 8,28% 5,21%
Vinstmarginal 14,00% 6,43% 11,44% 11,59% 19,34% -0,35% 7,47% 6,74% 10,67% 6,64%
Bruttovinstmarginal 72,90% 68,26% 64,32% 68,86% 67,78% 69,41% 69,82% 72,19% 58,74% 73,29%
Rörelsekapital/omsättning 18,98% 18,39% 19,85% 3,89% 10,24% 1,88% 2,36% 8,36% 0,60% -0,88%
Soliditet 70,98% 64,86% 57,84% 48,46% 46,79% 34,70% 31,79% 39,92% 24,68% 40,03%
Kassalikviditet 229,82% 214,71% 200,49% 119,96% 150,87% 106,65% 107,32% 138,14% 101,00% 97,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...