Visa allt om Aktiebolaget Restorama Holding

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 217 502 695 1 608 1 369 1 984 2 861 3 920 876 52
Övrig omsättning - 31 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 -37 -116 53 -17 -93 34 248 -214 -290
Resultat efter finansnetto -22 -27 -105 49 -9 -86 161 292 -125 -250
Årets resultat -22 -27 -105 49 -9 -86 119 278 -125 -106
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 11 293 456 619 792 15 26 1 460
Omsättningstillgångar 817 1 079 1 150 1 153 988 1 091 1 120 2 086 1 592 195
Tillgångar 817 1 079 1 161 1 446 1 444 1 711 1 912 2 101 1 617 1 655
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 638 760 787 1 042 1 136 1 272 1 485 1 486 1 299 1 513
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 179 319 374 404 307 438 427 614 318 142
Skulder och eget kapital 817 1 079 1 161 1 446 1 444 1 711 1 912 2 101 1 617 1 655
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 113 216 340 295 1 108
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 26 78 0 0 0 1 7 31
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 9 41 55 95 141 107 41 47
Utdelning till aktieägare 100 0 0 150 143 127 127 120 0 89
Omsättning 217 533 695 1 608 1 369 1 984 2 861 3 920 876 52
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 695 1 608 1 369 1 984 1 431 1 960 876 26
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 45 121 172 316 245 210 202 96
Rörelseresultat, EBITDA -26 -37 -116 53 -17 -86 41 259 -199 -274
Nettoomsättningförändring -56,77% -27,77% -56,78% 17,46% -31,00% -30,65% -27,02% 347,49% 1 584,62% -%
Du Pont-modellen -2,69% -2,41% -9,04% 3,80% -0,55% -5,03% 8,47% 13,90% -7,73% -14,32%
Vinstmarginal -10,14% -5,18% -15,11% 3,42% -0,58% -4,33% 5,66% 7,45% -14,27% -455,77%
Bruttovinstmarginal 22,58% 24,10% 18,85% 29,79% 31,34% 26,11% 28,10% 25,82% 23,74% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 294,01% 151,39% 111,65% 46,58% 49,74% 32,91% 24,22% 37,55% 145,43% 101,92%
Soliditet 78,09% 70,44% 67,79% 72,06% 78,67% 74,34% 77,67% 70,73% 80,33% 91,42%
Kassalikviditet 307,82% 242,95% 223,80% 188,61% 192,18% 161,87% 180,80% 278,01% 397,48% 137,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...