Visa allt om Bydalens Livsmedel Aktiebolag
Visa allt om Bydalens Livsmedel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Nettoomsättning 0 0 0 48 461 86 958 86 978 89 212 91 894 90 347 96 503
Övrig omsättning - - 378 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -174 378 -1 771 2 768 4 167 1 682 3 134 2 865 4 706
Resultat efter finansnetto 0 -194 454 -1 445 4 008 4 281 1 720 3 160 2 886 4 810
Årets resultat 0 -150 378 -1 097 3 243 6 904 1 301 1 746 1 731 2 590
Balansräkningar (tkr)
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 19 568 7 191 4 507 3 279 4 031 3 101
Omsättningstillgångar 136 285 1 103 3 566 27 962 16 606 16 063 15 803 13 084 11 392
Tillgångar 136 285 1 103 3 585 28 530 23 798 20 570 19 081 17 116 14 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 120 447 -83 19 520 16 278 9 374 8 072 6 327 4 596
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 357 5 711 5 845 5 125 4 654
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 165 657 3 669 9 009 7 164 5 485 5 163 5 665 5 243
Skulder och eget kapital 136 285 1 103 3 585 28 530 23 798 20 570 19 081 17 116 14 493
Löner & utdelning (tkr)
2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 396 481 576 359 355 360 489
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 3 754 5 975 5 477 5 588 5 285 5 258 4 985
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 1 526 2 327 2 596 2 526 2 441 2 332 2 200
Utdelning till aktieägare 0 0 326 0 19 400 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 378 48 461 86 958 86 978 89 212 91 894 90 347 96 503
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 19 30 26 27 27 27 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 2 551 2 899 3 345 3 304 3 403 3 346 4 387
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 299 293 333 314 299 294 349
Rörelseresultat, EBITDA -5 -174 378 -1 771 3 008 4 430 2 091 3 698 3 441 5 366
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -44,27% -0,02% -2,50% -2,92% 1,71% -6,38% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -39,11% 14,05% 18,00% 8,68% 16,67% 17,15% 33,33%
Vinstmarginal -% -% -% -2,89% 4,61% 4,92% 2,00% 3,46% 3,25% 5,01%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 13,58% 16,73% 17,10% 14,76% 15,74% 16,62% 16,58%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -0,21% 21,80% 10,86% 11,86% 11,58% 8,21% 6,37%
Soliditet 88,24% 42,11% 40,53% -2,32% 68,42% 69,48% 65,56% 64,36% 58,52% 54,83%
Kassalikviditet 850,00% 172,73% 167,88% 97,19% 274,74% 188,51% 233,05% 231,30% 165,42% 140,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...