Visa allt om Ranja AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 217 217 217 217 217 219 215 213 142
Övrig omsättning 217 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 119 138 124 154 126 107 118 143 155 69
Resultat efter finansnetto 86 103 81 113 98 77 68 83 95 10
Årets resultat 67 80 60 62 72 57 49 60 76 10
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 108 1 138 1 109 1 138 1 166 1 195 1 224 1 253 1 282 1 310
Omsättningstillgångar 256 232 279 309 288 254 214 207 149 57
Tillgångar 1 365 1 370 1 388 1 447 1 455 1 450 1 438 1 459 1 431 1 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 261 254 234 224 232 210 193 194 164 87
Obeskattade reserver 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 994 1 004 1 017 1 094 1 103 1 127 1 141 1 141 1 148 1 154
Kortfristiga skulder 81 83 109 100 120 113 104 125 119 126
Skulder och eget kapital 1 365 1 370 1 388 1 447 1 455 1 450 1 438 1 459 1 431 1 367
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 40 60 60 50 70 50 40 50 30 0
Omsättning 217 217 217 217 217 217 219 215 213 142
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 149 168 153 183 155 136 147 172 184 98
Nettoomsättningförändring -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,91% 1,86% 0,94% 50,00% -%
Du Pont-modellen -% 10,07% 8,93% 10,64% 8,66% 7,38% 8,21% 9,87% 10,83% 5,05%
Vinstmarginal -% 63,59% 57,14% 70,97% 58,06% 49,31% 53,88% 66,98% 72,77% 48,59%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 68,66% 78,34% 96,31% 77,42% 64,98% 50,23% 38,14% 14,08% -48,59%
Soliditet 20,72% 20,13% 18,35% 16,91% 15,95% 14,48% 13,42% 13,30% 11,46% 6,36%
Kassalikviditet 316,05% 279,52% 255,96% 309,00% 240,00% 224,78% 205,77% 165,60% 125,21% 45,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...