Visa allt om Ranja AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 217 217 217 217 217 219 215 213
Övrig omsättning 166 217 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 85 119 138 124 154 126 107 118 143 155
Resultat efter finansnetto 62 86 103 81 113 98 77 68 83 95
Årets resultat 59 67 80 60 62 72 57 49 60 76
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 078 1 108 1 138 1 109 1 138 1 166 1 195 1 224 1 253 1 282
Omsättningstillgångar 291 256 232 279 309 288 254 214 207 149
Tillgångar 1 369 1 365 1 370 1 388 1 447 1 455 1 450 1 438 1 459 1 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 281 261 254 234 224 232 210 193 194 164
Obeskattade reserver 14 28 28 28 28 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 984 994 1 004 1 017 1 094 1 103 1 127 1 141 1 141 1 148
Kortfristiga skulder 90 81 83 109 100 120 113 104 125 119
Skulder och eget kapital 1 369 1 365 1 370 1 388 1 447 1 455 1 450 1 438 1 459 1 431
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 80 40 60 60 50 70 50 40 50 30
Omsättning 166 217 217 217 217 217 217 219 215 213
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 115 149 168 153 183 155 136 147 172 184
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,91% 1,86% 0,94% -%
Du Pont-modellen -% -% 10,07% 8,93% 10,64% 8,66% 7,38% 8,21% 9,87% 10,83%
Vinstmarginal -% -% 63,59% 57,14% 70,97% 58,06% 49,31% 53,88% 66,98% 72,77%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 68,66% 78,34% 96,31% 77,42% 64,98% 50,23% 38,14% 14,08%
Soliditet 21,32% 20,72% 20,13% 18,35% 16,91% 15,95% 14,48% 13,42% 13,30% 11,46%
Kassalikviditet 323,33% 316,05% 279,52% 255,96% 309,00% 240,00% 224,78% 205,77% 165,60% 125,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...