allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 159 306 170 484 175 835  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -7 393 3 699 -1 760  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -3 739 7 326 2 934  
  Årets resultat (TKR) -2 463 5 125 1 779  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 97 314 96 501 97 741  
  Omsättningstillgångar (TKR) 78 438 84 563 56 014  
  Tillgångar (TKR) 175 752 181 065 153 755  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 100 097 102 585 99 891  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 8 776 9 316 2 696  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 758 802  
  Kortfristiga skulder (TKR) 66 878 68 406 50 366  
  Skulder och eget kapital (TKR) 175 752 181 065 153 755  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 907 1 146 1 232  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 28 163 28 024 28 310  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 13 301 13 050 12 258  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 74 77 89  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 153 2 214 1 976  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 573 548 470  
  Nettoomsättningförändring -6,56 % -3,04 % -10,15 %  
  Vinstmarginal -2,20 % 4,40 % 1,83 %  
  Bruttovinstmarginal 27,10 % 28,89 % 27,84 %  
  Soliditet 56,95 % 56,66 % 64,97 %  
  Kassalikviditet 112,72 % 118,82 % 102,58 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 158 096 168 314 172 365  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -6 836 4 812 3 562  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -3 066 8 429 5 958  
  Årets resultat (TKR) 2 193 6 961 3 500  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 97 385 96 544 100 222  
  Omsättningstillgångar (TKR) 77 445 83 385 52 842  
  Tillgångar (TKR) 174 830 179 929 153 065  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 95 474 93 281 90 035  
  Obeskattade reserver (TKR) 5 314 11 114 12 254  
  Avsättningar (TKR) 7 607 6 871 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 66 434 68 664 50 775  
  Skulder och eget kapital (TKR) 174 830 179 929 153 065  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 907 923 754  
  Varav tantiem till styrelse & VD 0                      
  Löner till övriga anställda 27 585 27 596 27 767  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0                      
  Sociala kostnader 12 859 12 838 11 932  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 72 72 77  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 196 2 338 2 239  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 574 574 525  
  Nettoomsättningförändring -6,07 % -2,35 % -6,83 %  
  Vinstmarginal -1,81 % 5,02 % 3,46 %  
  Bruttovinstmarginal 27,59 % 29,56 % 30,39 %  
  Soliditet 56,98 % 56,66 % 65,07 %  
  Kassalikviditet 112,65 % 117,61 % 98,26 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 10 oktober 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X