Visa allt om Förlagsaktiebolaget Albinsson & Sjöberg
Visa allt om Förlagsaktiebolaget Albinsson & Sjöberg

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 159 306 170 484 175 835 195 689 209 166 212 004 213 639 240 167 246 486 239 872
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 393 3 699 -1 760 -2 395 -5 713 2 135 -4 144 -1 042 2 712 10 207
Resultat efter finansnetto -3 739 7 326 2 934 3 533 -2 037 4 523 1 261 5 364 8 101 15 827
Årets resultat -2 463 5 125 1 779 1 960 -2 000 2 356 -32 2 913 5 204 11 456
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 314 96 501 97 741 97 682 89 611 74 237 75 669 76 158 83 864 80 075
Omsättningstillgångar 78 438 84 563 56 014 56 231 68 612 85 844 84 211 87 829 84 014 81 507
Tillgångar 175 752 181 065 153 755 153 913 158 223 160 082 159 880 163 987 167 878 161 582
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 097 102 585 99 891 98 293 96 465 98 590 96 646 97 275 93 968 92 591
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 458 504 500 398
Avsättningar (tkr) 8 776 9 316 2 696 2 743 3 224 3 814 4 272 5 322 6 765 7 974
Långfristiga skulder 0 758 802 893 4 648 3 622 4 508 4 482 5 426 4 579
Kortfristiga skulder 66 878 68 406 50 366 51 984 53 886 54 057 53 996 56 405 61 219 56 040
Skulder och eget kapital 175 752 181 065 153 755 153 913 158 223 160 082 159 880 163 987 167 878 161 582
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 907 1 146 1 232 1 145 1 233 1 482 2 107 3 168 2 553 1 467
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 163 28 024 28 310 33 954 34 457 35 171 33 380 39 297 38 962 33 979
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 301 13 050 12 258 15 069 15 020 15 357 14 316 11 964 11 788 15 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 159 306 170 484 175 835 195 689 209 166 212 004 213 639 240 167 246 486 239 872
Nyckeltal
Antal anställda 74 77 89 87 113 116 121 129 127 115
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 153 2 214 1 976 2 249 1 851 1 828 1 766 1 862 1 941 2 086
Personalkostnader per anställd (tkr) 573 548 470 577 449 448 412 422 420 441
Rörelseresultat, EBITDA -6 357 4 842 201 509 -1 847 4 163 -1 158 5 403 7 133 15 029
Nettoomsättningförändring -6,56% -3,04% -10,15% -6,44% -1,34% -0,77% -11,05% -2,56% 2,76% -%
Du Pont-modellen -1,99% 4,14% 2,09% 2,45% -0,91% 3,02% 0,95% 3,48% 4,96% 9,71%
Vinstmarginal -2,20% 4,40% 1,83% 1,92% -0,69% 2,28% 0,71% 2,38% 3,38% 6,54%
Bruttovinstmarginal 27,10% 28,89% 27,84% 28,83% 27,39% 28,30% 26,37% 26,74% 27,63% 28,10%
Rörelsekapital/omsättning 7,26% 9,48% 3,21% 2,17% 7,04% 14,99% 14,14% 13,08% 9,25% 10,62%
Soliditet 56,95% 56,66% 64,97% 63,86% 60,97% 61,59% 60,45% 59,32% 55,97% 57,30%
Kassalikviditet 112,72% 118,82% 102,58% 91,99% 102,56% 132,76% 130,00% 124,85% 112,75% 123,87%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 158 096 168 314 172 365 185 000 192 756 194 257 192 086 215 263 212 344 218 503
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 836 4 812 3 562 136 -2 154 5 899 2 738 5 660 4 074 10 701
Resultat efter finansnetto -3 066 8 429 5 958 4 248 -14 815 8 291 8 518 6 585 12 306 16 466
Årets resultat 2 193 6 961 3 500 1 341 -13 643 7 089 9 131 6 331 12 691 12 180
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 385 96 544 100 222 101 472 91 228 89 386 89 406 89 075 95 778 89 692
Omsättningstillgångar 77 445 83 385 52 842 48 876 56 488 72 632 67 083 66 953 62 246 62 923
Tillgångar 174 830 179 929 153 065 150 348 147 716 162 018 156 488 156 027 158 024 152 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 474 93 281 90 035 86 535 85 195 98 777 91 742 84 251 79 359 71 893
Obeskattade reserver 5 314 11 114 12 254 12 468 12 259 14 500 15 993 19 606 23 475 27 704
Avsättningar (tkr) 7 607 6 871 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 019 0 0 0 0 1 348
Kortfristiga skulder 66 434 68 664 50 775 51 345 49 243 48 740 48 754 52 171 55 189 51 670
Skulder och eget kapital 174 830 179 929 153 065 150 348 147 716 162 018 156 488 156 027 158 024 152 615
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 907 923 754 515 634 667 668 663 807 878
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 585 27 596 27 767 31 934 31 716 31 491 29 050 31 894 27 709 26 805
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 859 12 838 11 932 14 391 14 165 14 343 12 873 13 920 9 999 12 552
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000
Omsättning 158 096 168 314 172 365 185 000 192 756 194 257 192 086 215 263 212 344 218 503
Nyckeltal
Antal anställda 72 72 77 86 91 91 89 95 84 76
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 196 2 338 2 239 2 151 2 118 2 135 2 158 2 266 2 528 2 875
Personalkostnader per anställd (tkr) 574 574 525 545 511 511 479 489 459 529
Rörelseresultat, EBITDA -5 800 5 886 4 966 1 815 -400 6 837 4 403 7 565 6 668 12 904
Nettoomsättningförändring -6,07% -2,35% -6,83% -4,02% -0,77% 1,13% -10,77% 1,37% -2,82% -%
Du Pont-modellen -1,63% 4,70% 3,90% 2,91% -6,24% 5,12% 5,44% 4,22% 7,80% 10,79%
Vinstmarginal -1,81% 5,02% 3,46% 2,37% -4,78% 4,27% 4,43% 3,06% 5,80% 7,54%
Bruttovinstmarginal 27,59% 29,56% 30,39% 29,31% 28,30% 28,42% 27,12% 27,66% 27,13% 27,86%
Rörelsekapital/omsättning 6,96% 8,75% 1,20% -1,33% 3,76% 12,30% 9,54% 6,87% 3,32% 5,15%
Soliditet 56,98% 56,66% 65,07% 63,67% 63,79% 67,56% 66,16% 63,05% 60,92% 60,18%
Kassalikviditet 112,65% 117,61% 98,26% 89,24% 108,37% 142,32% 132,82% 123,71% 109,05% 118,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...