Visa allt om AB Winroths Enka & CO. Eftr
Visa allt om AB Winroths Enka & CO. Eftr

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 633 726 764 756 658 462 530 784 1 081 672
Övrig omsättning - - - - 175 139 151 199 142 116
Rörelseresultat (EBIT) 67 -57 -70 52 388 153 133 321 150 165
Resultat efter finansnetto 67 -59 -70 54 253 45 2 130 -17 27
Årets resultat 65 -59 3 30 140 34 1 117 -17 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 144 180 81 0 0 3 6 8 23 12
Omsättningstillgångar 509 490 531 661 462 279 398 449 315 409
Tillgångar 653 670 612 661 462 281 404 457 338 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 326 261 321 318 288 149 115 114 -3 14
Obeskattade reserver 0 0 0 73 60 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 30 48 134 98 97 257
Kortfristiga skulder 326 409 291 270 84 85 155 245 243 150
Skulder och eget kapital 653 670 612 661 462 281 404 457 338 421
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 128 352 75
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 41 105 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 633 726 764 756 833 601 681 983 1 223 788
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 784 1 081 672
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 175 467 135
Rörelseresultat, EBITDA 103 -21 -61 52 391 156 136 335 153 170
Nettoomsättningförändring -12,81% -4,97% 1,06% 14,89% 42,42% -12,83% -32,40% -27,47% 60,86% -%
Du Pont-modellen 10,26% -8,51% -11,27% 8,17% 83,98% 54,45% 32,92% 70,90% 44,38% 39,19%
Vinstmarginal 10,58% -7,85% -9,03% 7,14% 58,97% 33,12% 25,09% 41,33% 13,88% 24,55%
Bruttovinstmarginal 97,16% 93,53% 99,87% 99,87% 99,54% 99,35% 97,55% 99,23% 100,00% 96,28%
Rörelsekapital/omsättning 28,91% 11,16% 31,41% 51,72% 57,45% 41,99% 45,85% 26,02% 6,66% 38,54%
Soliditet 49,92% 38,96% 52,45% 56,25% 71,91% 53,02% 28,47% 24,95% -0,89% 3,33%
Kassalikviditet 156,13% 119,80% 182,47% 235,56% 520,24% 298,82% 240,65% 173,06% 119,34% 256,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...