Visa allt om Särö Rostfritt Aktiebolag
Visa allt om Särö Rostfritt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 310 2 123 2 144 2 644 3 284 2 913 2 183 2 593 2 988 4 066
Övrig omsättning 9 - - - - 80 - 99 81 81
Rörelseresultat (EBIT) 99 17 -197 27 65 70 -49 -37 77 334
Resultat efter finansnetto 89 16 -196 28 68 68 -49 -38 91 335
Årets resultat 70 16 -177 19 33 47 3 10 48 181
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 26 51 72 102 27 134 97 138 197
Omsättningstillgångar 646 759 688 1 027 969 1 174 788 797 899 1 082
Tillgångar 646 784 739 1 098 1 071 1 201 922 894 1 036 1 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 482 466 643 625 591 544 541 530 512
Obeskattade reserver 0 0 0 19 19 0 0 53 106 83
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 395 302 273 436 428 610 378 299 400 684
Skulder och eget kapital 646 784 739 1 098 1 071 1 201 922 894 1 036 1 279
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 852 908 707 681 682 781 714
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 436 734 893 34 30 27 24 24 26 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 71 242 364 365 479 316 299 306 340 349
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 0 30
Omsättning 1 319 2 123 2 144 2 644 3 284 2 993 2 183 2 692 3 069 4 147
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 437 708 715 881 1 095 971 728 864 996 1 355
Personalkostnader per anställd (tkr) 172 334 394 432 504 402 349 313 395 441
Rörelseresultat, EBITDA 99 43 -177 58 118 110 8 4 136 418
Nettoomsättningförändring -38,29% -0,98% -18,91% -19,49% 12,74% 33,44% -15,81% -13,22% -26,51% -%
Du Pont-modellen 15,33% 2,30% -26,52% 2,64% 6,54% 5,91% -5,21% -4,14% 8,88% 26,27%
Vinstmarginal 7,56% 0,85% -9,14% 1,10% 2,13% 2,44% -2,20% -1,43% 3,08% 8,26%
Bruttovinstmarginal 66,64% 68,86% 68,05% 68,68% 65,16% 62,82% 66,10% 55,34% 56,69% 54,48%
Rörelsekapital/omsättning 19,16% 21,53% 19,36% 22,35% 16,47% 19,36% 18,78% 19,21% 16,70% 9,79%
Soliditet 39,01% 61,48% 63,06% 59,91% 59,66% 49,21% 59,00% 64,88% 58,53% 44,70%
Kassalikviditet 133,67% 212,58% 205,49% 199,08% 191,12% 170,98% 161,64% 217,39% 150,00% 135,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...