Visa allt om SVENOFA Svenska Norrfastigheter Aktiebolag
Visa allt om SVENOFA Svenska Norrfastigheter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 872 1 894 2 044 1 898 1 875 1 875 1 898 1 775 1 830 1 561
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 254 350 337 141 344 325 314 395 475 169
Resultat efter finansnetto 9 88 65 -139 44 42 11 78 153 -170
Årets resultat 7 85 65 -139 32 31 8 56 110 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 984 6 030 5 828 5 977 6 125 6 276 6 429 6 586 6 745 6 905
Omsättningstillgångar 343 323 486 161 204 152 211 223 187 162
Tillgångar 6 327 6 353 6 314 6 138 6 329 6 427 6 640 6 808 6 932 7 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 134 1 127 1 041 976 1 115 1 083 1 127 1 119 1 063 953
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 139 4 321 4 526 4 537 4 615 4 760 4 958 5 235 4 860 5 000
Kortfristiga skulder 1 053 905 746 625 599 585 555 454 1 010 1 115
Skulder och eget kapital 6 327 6 353 6 314 6 138 6 329 6 427 6 640 6 808 6 932 7 067
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 872 1 894 2 044 1 898 1 875 1 875 1 898 1 775 1 830 1 561
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 402 498 485 289 494 478 471 555 635 325
Nettoomsättningförändring -1,16% -7,34% 7,69% 1,23% 0,00% -1,21% 6,93% -3,01% 17,23% -%
Du Pont-modellen 4,01% 5,54% 5,34% 2,30% 5,44% 5,06% 4,73% 5,80% 6,85% 2,39%
Vinstmarginal 13,57% 18,59% 16,49% 7,43% 18,35% 17,33% 16,54% 22,25% 25,96% 10,83%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 26,01%
Rörelsekapital/omsättning -37,93% -30,73% -12,72% -24,45% -21,07% -23,09% -18,12% -13,01% -44,97% -61,05%
Soliditet 17,92% 17,74% 16,49% 15,90% 17,62% 16,85% 16,97% 16,44% 15,33% 13,49%
Kassalikviditet 32,57% 35,69% 65,15% 25,76% 34,06% 25,98% 38,02% 49,12% 18,51% 14,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...