Visa allt om Ljungberg Fastigheter i Ljungby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 173 3 904 11 203 11 469 13 878 13 343 9 523 6 623 4 343 5 277
Övrig omsättning 74 - 96 - 185 85 - 16 - -
Rörelseresultat (EBIT) 38 -147 318 130 1 258 860 577 129 4 730
Resultat efter finansnetto 1 -199 276 102 1 198 859 572 125 4 730
Årets resultat 0 -15 41 134 666 480 329 86 8 392
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 0 172 238 227 198 251 221 134 144
Omsättningstillgångar 3 630 3 840 6 227 5 240 5 781 4 075 3 016 1 837 1 496 1 768
Tillgångar 3 660 3 840 6 399 5 478 6 008 4 272 3 268 2 058 1 630 1 912
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 479 2 478 2 494 2 453 2 318 1 653 1 173 861 775 767
Obeskattade reserver 605 605 789 789 888 616 414 291 291 304
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 487 487 1 415 388 320 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 269 1 702 1 848 2 480 2 004 1 681 905 564 842
Skulder och eget kapital 3 660 3 840 6 399 5 478 6 008 4 272 3 268 2 058 1 630 1 912
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 277 267 255 244 256 231 271
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 868 5 245 4 625 5 319 5 197 3 152 1 812 1 128 1 265
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 340 1 768 1 874 1 765 1 584 1 035 731 525 540
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Omsättning 247 3 904 11 299 11 469 14 063 13 428 9 523 6 639 4 343 5 277
Nyckeltal
Antal anställda 0 4 19 20 23 23 13 8 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 976 590 573 603 580 733 828 724 880
Personalkostnader per anställd (tkr) - 304 371 340 322 307 344 345 311 346
Rörelseresultat, EBITDA 45 -147 409 238 1 349 949 659 203 66 786
Nettoomsättningförändring -95,57% -65,15% -2,32% -17,36% 4,01% 40,11% 43,79% 52,50% -17,70% -%
Du Pont-modellen 1,04% -3,83% 4,97% 2,37% 20,42% 20,13% 17,66% 6,27% 0,25% 38,18%
Vinstmarginal 21,97% -3,77% 2,84% 1,13% 8,84% 6,45% 6,06% 1,95% 0,09% 13,83%
Bruttovinstmarginal 55,49% 44,06% 80,75% 78,25% 75,31% 69,20% 60,75% 51,85% 72,12% 77,15%
Rörelsekapital/omsättning 2 046,82% 91,47% 40,39% 29,58% 23,79% 15,52% 14,02% 14,07% 21,46% 17,55%
Soliditet 80,63% 76,82% 48,59% 55,39% 49,47% 49,32% 45,23% 52,02% 60,40% 51,56%
Kassalikviditet 4 078,65% 1 427,51% 363,69% 281,17% 230,36% 201,05% 176,44% 192,27% 247,34% 206,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...