Visa allt om Ronny Olsson Livs AB
Visa allt om Ronny Olsson Livs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 156 222 163 190 165 087 167 789 166 284 168 668 180 176 177 823 181 620 164 055
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 998 3 113 3 715 1 882 1 069 1 826 3 890 3 781 6 375 4 628
Resultat efter finansnetto 2 074 3 189 3 798 1 901 1 149 1 867 3 909 3 959 6 701 4 716
Årets resultat 1 570 2 551 3 437 996 691 1 339 3 838 2 261 5 138 3 236
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 175 3 265 3 240 3 834 4 038 3 319 3 301 3 634 3 545 3 989
Omsättningstillgångar 13 080 16 845 17 028 14 954 13 300 13 721 15 764 14 415 15 584 13 198
Tillgångar 17 254 20 110 20 268 18 788 17 338 17 041 19 065 18 049 19 129 17 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 532 9 962 9 410 5 973 4 978 4 286 5 656 4 210 5 502 3 378
Obeskattade reserver 1 108 1 028 1 084 1 691 1 127 900 901 2 205 1 412 1 784
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 615 9 120 9 773 11 124 11 233 11 854 12 508 11 634 12 214 12 024
Skulder och eget kapital 17 254 20 110 20 268 18 788 17 338 17 041 19 065 18 049 19 129 17 187
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 599 566 515 720 720 720 748 842 1 170 1 050
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 15 343 15 021 15 866 15 972 16 093 15 490 15 282 14 503 14 344 13 420
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 939 6 034 5 622 5 703 5 995 5 753 5 449 5 925 6 082 5 730
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 0 2 300 2 392 2 000 3 014
Omsättning 156 222 163 190 165 087 167 789 166 284 168 668 180 176 177 823 181 620 164 055
Nyckeltal
Antal anställda 41 40 42 44 45 46 46 45 69 74
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 810 4 080 3 931 3 813 3 695 3 667 3 917 3 952 2 632 2 217
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 541 524 509 507 477 467 473 313 273
Rörelseresultat, EBITDA 3 018 4 066 4 721 2 834 1 977 2 725 4 989 4 971 7 444 5 657
Nettoomsättningförändring -4,27% -1,15% -1,61% 0,91% -1,41% -6,39% 1,32% -2,09% 10,71% -%
Du Pont-modellen 12,08% 15,90% 18,79% 10,17% 6,69% 11,04% 20,60% 22,03% 35,13% 27,53%
Vinstmarginal 1,33% 1,96% 2,31% 1,14% 0,70% 1,12% 2,18% 2,24% 3,70% 2,88%
Bruttovinstmarginal 17,41% 17,72% 18,70% 18,01% 17,60% 17,48% 17,26% 17,09% 17,88% 17,63%
Rörelsekapital/omsättning 2,22% 4,73% 4,39% 2,28% 1,24% 1,11% 1,81% 1,56% 1,86% 0,72%
Soliditet 42,87% 53,52% 50,60% 38,42% 33,50% 29,04% 33,15% 32,12% 34,08% 27,13%
Kassalikviditet 92,56% 138,18% 129,77% 97,24% 82,27% 80,35% 94,03% 87,46% 94,47% 76,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...