Visa allt om Hjelm & Rohman Aktiebolag
Visa allt om Hjelm & Rohman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -6 -6 -7 -9 -18 -15 -12 -4 -16
Resultat efter finansnetto -5 -6 -5 -5 -6 -18 -14 -4 2 24
Årets resultat -5 -6 -5 -5 -3 -1 18 6 5 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 161 160 183 181 194 191 212 235 227 229
Tillgångar 161 160 183 181 194 191 212 235 227 229
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 148 154 159 164 166 167 149 143 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 4 21 61 75 81
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 11 29 22 29 20 23 25 9 10
Skulder och eget kapital 161 160 183 181 194 191 212 235 227 229
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -6 -6 -7 -9 -18 -15 -12 -4 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 550,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% 1,32% 10,92%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 23,08% 1 250,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 1 676,92% 10 950,00%
Soliditet 89,44% 92,50% 84,15% 87,85% 84,54% 88,45% 86,07% 82,09% 86,78% 85,73%
Kassalikviditet 947,06% 1 454,55% 631,03% 822,73% 668,97% 955,00% 921,74% 940,00% 2 522,22% 2 290,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...