Visa allt om J.G.J. Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om J.G.J. Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 6 12 19 70 218 442 1 425 1 651 1 819
Övrig omsättning 32 30 275 62 20 - 750 - - 262
Rörelseresultat (EBIT) -143 -49 33 -115 -136 -145 217 -319 -88 651
Resultat efter finansnetto -86 230 37 -102 -138 -118 216 -2 114 -75 1 062
Årets resultat -86 230 37 -102 -138 -118 215 -2 060 96 550
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 099 1 788 2 143 2 253 2 168 3 213 3 554 3 304 5 026 5 060
Omsättningstillgångar 440 987 658 524 1 319 436 518 853 1 412 1 748
Tillgångar 2 539 2 775 2 800 2 777 3 487 3 649 4 072 4 157 6 438 6 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 503 2 754 2 624 2 707 3 389 3 527 3 645 3 550 5 699 5 692
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 53 269
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 35 13 3 2 145 128 130 89
Kortfristiga skulder 36 21 141 57 95 121 281 479 555 757
Skulder och eget kapital 2 539 2 775 2 800 2 777 3 487 3 649 4 072 4 157 6 438 6 808
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 50 0 0 0 210 300 320 215
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 137 344 367 379
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 6 0 0 0 92 282 293 287
Utdelning till aktieägare 160 165 100 120 580 0 0 120 89 89
Omsättning 35 36 287 81 90 218 1 192 1 425 1 651 2 081
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 6 12 19 70 218 221 713 826 910
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 65 10 3 9 219 484 548 472
Rörelseresultat, EBITDA -127 -42 43 -58 -115 -105 274 -240 -54 699
Nettoomsättningförändring -50,00% -50,00% -36,84% -72,86% -67,89% -50,68% -68,98% -13,69% -9,24% -%
Du Pont-modellen -3,39% 9,59% 1,39% -3,60% -3,87% -3,18% 5,43% -6,74% -1,09% 15,66%
Vinstmarginal -2 866,67% 4 433,33% 325,00% -526,32% -192,86% -53,21% 50,00% -19,65% -4,24% 58,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13 466,67% 16 100,00% 4 308,33% 2 457,89% 1 748,57% 144,50% 53,62% 26,25% 51,91% 54,48%
Soliditet 98,58% 99,24% 93,71% 97,48% 97,19% 96,66% 89,51% 85,40% 89,11% 86,45%
Kassalikviditet 1 222,22% 4 700,00% 466,67% 919,30% 1 388,42% 360,33% 184,34% 166,60% 246,31% 222,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...