Visa allt om Åkeri Aktiebolaget Kjell och Aste Larsson
Visa allt om Åkeri Aktiebolaget Kjell och Aste Larsson

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 17 335 20 122 20 463 21 022 22 319 23 981 21 375 23 305 19 581 18 227
Övrig omsättning 292 245 512 601 554 183 340 416 110 95
Rörelseresultat (EBIT) 80 309 8 -269 467 787 -84 1 738 620 766
Resultat efter finansnetto -14 198 -302 -545 129 465 -330 1 297 313 508
Årets resultat 256 164 0 4 4 107 22 218 358 276
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 753 9 586 14 378 14 627 13 783 15 493 17 466 16 392 9 561 10 687
Omsättningstillgångar 6 266 5 899 5 318 4 515 5 768 4 849 4 394 4 993 4 141 3 978
Tillgångar 14 019 15 485 19 695 19 141 19 551 20 342 21 860 21 385 13 703 14 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 885 1 029 865 865 862 957 850 1 028 910 652
Obeskattade reserver 4 129 4 474 4 487 4 807 5 357 5 243 4 928 5 290 4 315 4 508
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 755 4 555 7 392 7 203 7 086 7 726 9 335 8 383 3 480 4 594
Kortfristiga skulder 5 249 5 427 6 951 6 266 6 247 6 416 6 747 6 684 4 997 4 910
Skulder och eget kapital 14 019 15 485 19 695 19 141 19 551 20 342 21 860 21 385 13 703 14 665
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 7 420 890 696 624 706
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 402 5 790 6 016 6 212 6 352 5 884 5 379 5 491 4 476 4 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 059 2 087 2 260 2 371 2 278 2 412 2 210 2 251 1 982 1 913
Utdelning till aktieägare 400 400 0 0 0 100 0 200 100 100
Omsättning 17 627 20 367 20 975 21 623 22 873 24 164 21 715 23 721 19 691 18 322
Nyckeltal
Antal anställda 12 13 20 20 21 23 23 24 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 445 1 548 1 023 1 051 1 063 1 043 929 971 979 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) 628 610 416 429 414 389 366 351 350 377
Rörelseresultat, EBITDA 3 001 3 400 3 281 3 015 3 990 4 566 3 558 5 084 3 293 3 529
Nettoomsättningförändring -13,85% -1,67% -2,66% -5,81% -6,93% 12,19% -8,28% 19,02% 7,43% -%
Du Pont-modellen 0,60% 2,03% 0,08% -1,33% 2,51% 3,95% -0,38% 8,27% 4,93% 5,42%
Vinstmarginal 0,48% 1,56% 0,08% -1,21% 2,20% 3,35% -0,39% 7,59% 3,45% 4,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,87% 2,35% -7,98% -8,33% -2,15% -6,53% -11,01% -7,26% -4,37% -5,11%
Soliditet 29,29% 29,18% 22,16% 23,03% 24,60% 23,70% 20,50% 22,62% 29,31% 26,58%
Kassalikviditet 115,77% 105,62% 71,87% 72,06% 92,33% 75,58% 65,13% 74,70% 82,87% 81,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...