Visa allt om Åkeri Aktiebolaget Kjell och Aste Larsson

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 20 122 20 463 21 022 22 319 23 981 21 375 23 305 19 581 18 227 17 799
Övrig omsättning 245 512 601 554 183 340 416 110 95 374
Rörelseresultat (EBIT) 309 8 -269 467 787 -84 1 738 620 766 1 050
Resultat efter finansnetto 198 -302 -545 129 465 -330 1 297 313 508 899
Årets resultat 164 0 4 4 107 22 218 358 276 371
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 586 14 378 14 627 13 783 15 493 17 466 16 392 9 561 10 687 9 999
Omsättningstillgångar 5 899 5 318 4 515 5 768 4 849 4 394 4 993 4 141 3 978 3 141
Tillgångar 15 485 19 695 19 141 19 551 20 342 21 860 21 385 13 703 14 665 13 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 029 865 865 862 957 850 1 028 910 652 2 376
Obeskattade reserver 4 474 4 487 4 807 5 357 5 243 4 928 5 290 4 315 4 508 4 398
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 555 7 392 7 203 7 086 7 726 9 335 8 383 3 480 4 594 2 627
Kortfristiga skulder 5 427 6 951 6 266 6 247 6 416 6 747 6 684 4 997 4 910 3 739
Skulder och eget kapital 15 485 19 695 19 141 19 551 20 342 21 860 21 385 13 703 14 665 13 140
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 7 420 890 696 624 706 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 5 790 6 016 6 212 6 352 5 884 5 379 5 491 4 476 4 202 4 409
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 087 2 260 2 371 2 278 2 412 2 210 2 251 1 982 1 913 1 750
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 100 0 200 100 100 2 000
Omsättning 20 367 20 975 21 623 22 873 24 164 21 715 23 721 19 691 18 322 18 173
Nyckeltal
Antal anställda 13 20 20 21 23 23 24 20 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 548 1 023 1 051 1 063 1 043 929 971 979 1 013 989
Personalkostnader per anställd (tkr) 610 416 429 414 389 366 351 350 377 354
Rörelseresultat, EBITDA 3 400 3 281 3 015 3 990 4 566 3 558 5 084 3 293 3 529 3 702
Nettoomsättningförändring -1,67% -2,66% -5,81% -6,93% 12,19% -8,28% 19,02% 7,43% 2,40% -%
Du Pont-modellen 2,03% 0,08% -1,33% 2,51% 3,95% -0,38% 8,27% 4,93% 5,42% 8,16%
Vinstmarginal 1,56% 0,08% -1,21% 2,20% 3,35% -0,39% 7,59% 3,45% 4,36% 6,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,35% -7,98% -8,33% -2,15% -6,53% -11,01% -7,26% -4,37% -5,11% -3,36%
Soliditet 29,18% 22,16% 23,03% 24,60% 23,70% 20,50% 22,62% 29,31% 26,58% 42,18%
Kassalikviditet 105,62% 71,87% 72,06% 92,33% 75,58% 65,13% 74,70% 82,87% 81,02% 84,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...