Visa allt om H Lundqvist El-tjänst Aktiebolag
Visa allt om H Lundqvist El-tjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 220 357 468 454 510 568 555 476 494 731
Övrig omsättning - - 3 5 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 69 14 109 125 86 86 49 39 18 184
Resultat efter finansnetto 69 17 111 129 87 87 49 40 18 184
Årets resultat 54 64 125 99 47 64 31 24 23 107
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 6 22 39 56
Omsättningstillgångar 227 331 793 725 682 622 580 561 531 516
Tillgångar 227 331 793 725 682 622 587 583 570 573
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 250 586 521 482 456 412 400 377 353
Obeskattade reserver 0 0 65 115 121 99 100 94 90 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 23 81 142 88 79 68 75 88 104 115
Skulder och eget kapital 227 331 793 725 682 622 587 583 570 573
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 174 173 151 191 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 50 180 174 83 160 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 8 17 15 27 51 56 57 52 83 98
Utdelning till aktieägare 30 100 400 60 60 20 20 20 0 0
Omsättning 220 357 471 459 510 568 555 476 494 731
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 220 357 468 454 510 568 555 476 494 731
Personalkostnader per anställd (tkr) 58 197 189 111 215 232 233 203 274 279
Rörelseresultat, EBITDA 69 14 109 125 86 92 65 56 36 202
Nettoomsättningförändring -38,38% -23,72% 3,08% -10,98% -10,21% 2,34% 16,60% -3,64% -32,42% -%
Du Pont-modellen 30,84% 5,14% 14,00% 17,79% 12,76% 13,83% 8,52% 6,86% 3,16% 32,11%
Vinstmarginal 31,82% 4,76% 23,72% 28,41% 17,06% 15,14% 9,01% 8,40% 3,64% 25,17%
Bruttovinstmarginal 68,18% 68,63% 73,29% 68,06% 75,29% 72,18% 69,55% 71,64% 77,13% 76,33%
Rörelsekapital/omsättning 92,73% 70,03% 139,10% 140,31% 118,24% 97,54% 90,99% 99,37% 86,44% 54,86%
Soliditet 89,87% 75,53% 80,29% 83,55% 83,75% 85,04% 82,74% 80,22% 77,51% 74,67%
Kassalikviditet 986,96% 402,47% 540,14% 789,77% 793,67% 830,88% 680,00% 568,18% 463,46% 400,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...