Visa allt om Bykärr Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Bykärr Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 111 866 793 451 677 696 546 759 528 922
Övrig omsättning - - 16 - - - 99 - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 37 117 58 -95 4 5 -80 -26 12 21
Resultat efter finansnetto 38 125 50 -88 3 4 -77 38 -6 10
Årets resultat 28 120 50 -88 3 4 -77 37 -6 10
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 136 45 16 45 86 136 186 227 203 206
Omsättningstillgångar 231 362 255 192 207 187 139 184 156 192
Tillgångar 367 407 271 237 293 323 325 411 359 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 179 59 9 97 94 90 167 130 136
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 71 43 50 50 37 31 16 69 82
Kortfristiga skulder 129 158 169 178 147 192 204 228 160 180
Skulder och eget kapital 367 407 271 237 293 323 325 411 359 398
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 160 - 0 0 190 192 70 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 184 185 0 80 158 160 0 0 52 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 73 72 64 43 74 61 70 65 43 86
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 111 866 809 451 677 696 645 759 528 928
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 111 866 793 451 677 696 546 759 528 922
Personalkostnader per anställd (tkr) 268 263 238 129 233 235 277 259 166 333
Rörelseresultat, EBITDA 55 121 75 -54 54 55 -30 41 61 62
Nettoomsättningförändring 28,29% 9,21% 75,83% -33,38% -2,73% 27,47% -28,06% 43,75% -42,73% -%
Du Pont-modellen 10,63% 31,94% 22,51% -35,02% 2,73% 2,48% -23,08% 10,22% 3,34% 5,28%
Vinstmarginal 3,51% 15,01% 7,69% -18,40% 1,18% 1,15% -13,74% 5,53% 2,27% 2,28%
Bruttovinstmarginal 59,77% 68,01% 63,43% 68,07% 81,83% 80,60% 76,56% 72,73% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,18% 23,56% 10,84% 3,10% 8,86% -0,72% -11,90% -5,80% -0,76% 1,30%
Soliditet 56,40% 43,98% 21,77% 3,80% 33,11% 29,10% 27,69% 40,63% 36,21% 34,17%
Kassalikviditet 161,24% 205,70% 117,16% 66,85% 140,82% 97,40% 68,14% 80,70% 97,50% 106,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...