Visa allt om Bykärr Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 866 793 451 677 696 546 759 528 922 740
Övrig omsättning - 16 - - - 99 - - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 117 58 -95 4 5 -80 -26 12 21 -15
Resultat efter finansnetto 125 50 -88 3 4 -77 38 -6 10 -26
Årets resultat 120 50 -88 3 4 -77 37 -6 10 -26
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 16 45 86 136 186 227 203 206 165
Omsättningstillgångar 362 255 192 207 187 139 184 156 192 277
Tillgångar 407 271 237 293 323 325 411 359 398 442
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 59 9 97 94 90 167 130 136 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 71 43 50 50 37 31 16 69 82 141
Kortfristiga skulder 158 169 178 147 192 204 228 160 180 176
Skulder och eget kapital 407 271 237 293 323 325 411 359 398 442
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 160 - 0 0 190 192 70 240 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 185 0 80 158 160 0 0 52 0 35
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 72 64 43 74 61 70 65 43 86 59
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 866 809 451 677 696 645 759 528 928 740
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 866 793 451 677 696 546 759 528 922 740
Personalkostnader per anställd (tkr) 263 238 129 233 235 277 259 166 333 217
Rörelseresultat, EBITDA 121 75 -54 54 55 -30 41 61 62 19
Nettoomsättningförändring 9,21% 75,83% -33,38% -2,73% 27,47% -28,06% 43,75% -42,73% 24,59% -%
Du Pont-modellen 31,94% 22,51% -35,02% 2,73% 2,48% -23,08% 10,22% 3,34% 5,28% -3,39%
Vinstmarginal 15,01% 7,69% -18,40% 1,18% 1,15% -13,74% 5,53% 2,27% 2,28% -2,03%
Bruttovinstmarginal 68,01% 63,43% 68,07% 81,83% 80,60% 76,56% 72,73% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,56% 10,84% 3,10% 8,86% -0,72% -11,90% -5,80% -0,76% 1,30% 13,65%
Soliditet 43,98% 21,77% 3,80% 33,11% 29,10% 27,69% 40,63% 36,21% 34,17% 28,51%
Kassalikviditet 205,70% 117,16% 66,85% 140,82% 97,40% 68,14% 80,70% 97,50% 106,67% 157,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...