Visa allt om Aktiebolaget KAVJAC
Visa allt om Aktiebolaget KAVJAC

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 54 -50 -36 -33 -963 -21 -24 -49 -16 -5
Resultat efter finansnetto 54 6 12 696 224 12 839 -21 173 -47 478 487
Årets resultat -32 -8 12 667 124 12 837 -21 181 14 478 487
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 759 15 777 3 009 187 187 234 234 234 234 234
Omsättningstillgångar 5 222 6 163 20 973 12 100 13 568 550 674 501 765 757
Tillgångar 20 981 21 940 23 983 12 287 13 755 784 908 735 1 000 991
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 788 21 821 23 829 12 162 13 037 201 472 540 776 648
Obeskattade reserver 56 56 56 56 0 3 3 8 75 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 61 561 411 161 0 0
Kortfristiga skulder 137 64 98 69 656 20 23 26 148 268
Skulder och eget kapital 20 981 21 940 23 983 12 287 13 755 784 908 735 1 000 991
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 1 000 1 000 0 250 250 250 350
Omsättning 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 54 -50 -36 -33 -963 -21 -24 -49 -16 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 1,75% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 371,72% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 5 136,36% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,29% 99,66% 99,54% 99,32% 94,78% 25,92% 52,23% 74,25% 83,00% 70,84%
Kassalikviditet 3 811,68% 9 629,69% 21 401,02% 17 536,23% 2 068,29% 2 750,00% 2 930,43% 1 926,92% 516,89% 282,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...