Visa allt om Norrtälje A Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 48 97 146 194 147 153
Övrig omsättning - - -26 - 26 50 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -54 -23 -70 -32 3 -19 -16 25 -40 9
Resultat efter finansnetto -236 -45 -50 -208 -15 -20 -5 24 -36 9
Årets resultat 79 557 430 -191 22 30 52 18 858 36
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 266 2 795 2 697 2 420 2 599 2 683 2 220 2 168 2 448 1 338
Omsättningstillgångar 1 054 673 29 53 92 192 248 620 377 351
Tillgångar 3 320 3 468 2 726 2 473 2 691 2 875 2 468 2 788 2 825 1 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 813 2 734 2 176 1 747 1 937 1 915 1 885 1 833 1 815 1 307
Obeskattade reserver 490 425 235 420 437 486 552 634 643 327
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 186 298 297 422 22 3 2 0
Kortfristiga skulder 18 309 129 8 20 51 9 318 364 55
Skulder och eget kapital 3 320 3 468 2 726 2 473 2 691 2 875 2 468 2 788 2 825 1 689
Löner & utdelning (tkr)
2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 13 20 19 24 20 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 -26 0 74 147 146 194 147 153
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -50 -23 -70 -27 5 25 24 40 -18 40
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -50,52% -33,56% -24,74% 31,97% -3,92% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 0,11% -0,63% -0,16% 0,93% -1,20% 0,59%
Vinstmarginal -% -% -% -% 6,25% -18,56% -2,74% 13,40% -23,13% 6,54%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 150,00% 145,36% 163,70% 155,67% 8,84% 193,46%
Soliditet 96,24% 88,39% 86,18% 83,16% 83,95% 79,07% 92,48% 82,12% 80,64% 91,32%
Kassalikviditet 5 855,56% 217,80% 22,48% 662,50% 460,00% 376,47% 2 755,56% 194,97% 103,57% 638,18%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...