Visa allt om Norrtälje A Fastigheter AB
Visa allt om Norrtälje A Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 48 97 146 194 147
Övrig omsättning - - - -26 - 26 50 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -125 -54 -23 -70 -32 3 -19 -16 25 -40
Resultat efter finansnetto 1 124 -236 -45 -50 -208 -15 -20 -5 24 -36
Årets resultat 1 307 79 557 430 -191 22 30 52 18 858
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 911 2 266 2 795 2 697 2 420 2 599 2 683 2 220 2 168 2 448
Omsättningstillgångar 2 724 1 054 673 29 53 92 192 248 620 377
Tillgångar 4 636 3 320 3 468 2 726 2 473 2 691 2 875 2 468 2 788 2 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 120 2 813 2 734 2 176 1 747 1 937 1 915 1 885 1 833 1 815
Obeskattade reserver 490 490 425 235 420 437 486 552 634 643
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 186 298 297 422 22 3 2
Kortfristiga skulder 26 18 309 129 8 20 51 9 318 364
Skulder och eget kapital 4 636 3 320 3 468 2 726 2 473 2 691 2 875 2 468 2 788 2 825
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 13 20 19 24 20
Utdelning till aktieägare 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 -26 0 74 147 146 194 147
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 - 0 0 - 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -120 -50 -23 -70 -27 5 25 24 40 -18
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -50,52% -33,56% -24,74% 31,97% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 0,11% -0,63% -0,16% 0,93% -1,20%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 6,25% -18,56% -2,74% 13,40% -23,13%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 150,00% 145,36% 163,70% 155,67% 8,84%
Soliditet 97,11% 96,24% 88,39% 86,18% 83,16% 83,95% 79,07% 92,48% 82,12% 80,64%
Kassalikviditet 10 476,92% 5 855,56% 217,80% 22,48% 662,50% 460,00% 376,47% 2 755,56% 194,97% 103,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...