Visa allt om Oke, Karlssons Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Oke, Karlssons Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 60 205 341 264 275 264 254 250
Övrig omsättning 78 130 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 10 -37 22 168 76 117 -38 60 87
Resultat efter finansnetto 3 10 -37 20 174 79 116 -33 65 86
Årets resultat 3 9 -37 14 129 73 85 4 68 62
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 86 96 116 135 155 174 194 213
Omsättningstillgångar 232 180 61 205 211 869 845 700 715 647
Tillgångar 232 180 147 301 327 1 005 1 000 874 909 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 106 97 134 249 972 899 814 810 743
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 20 20 58 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 125 74 50 58 78 33 81 41 41 43
Skulder och eget kapital 232 180 147 301 327 1 005 1 000 874 909 860
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 129 852 0 0 0 0
Omsättning 78 130 60 205 341 264 275 264 254 250
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 10 -27 42 188 96 137 -18 80 107
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -39,88% 29,17% -4,00% 4,17% 3,94% 1,60% -%
Du Pont-modellen -% -% -25,17% 7,31% 53,52% 7,86% 11,70% -3,66% 7,26% 10,23%
Vinstmarginal -% -% -61,67% 10,73% 51,32% 29,92% 42,55% -12,12% 25,98% 35,20%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 18,33% 71,71% 39,00% 316,67% 277,82% 249,62% 265,35% 241,60%
Soliditet 46,98% 58,89% 65,99% 44,52% 76,15% 96,72% 91,37% 94,78% 93,70% 92,67%
Kassalikviditet 185,60% 243,24% 122,00% 353,45% 270,51% 2 633,33% 1 043,21% 1 707,32% 1 743,90% 1 504,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...