Ansökningsnummer 200502643
Ansökningsdatum 2005-04-12
Registreringsnummer 387226
Registreringsdatum 2007-03-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-03-02
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 14

Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument.