Visa allt om Stjärnurmakarna Aktiebolag
Visa allt om Stjärnurmakarna Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2006-12 * 2005-12 * 2001-12
Nettoomsättning 38 149 37 814 45 844 55 694 52 076 43 493 46 181 - - 59 560
Övrig omsättning 617 235 520 537 624 1 052 522 - - 3 064
Rörelseresultat (EBIT) 876 1 796 -7 868 1 107 677 501 2 170 - - 3 529
Resultat efter finansnetto 639 1 204 -8 070 707 666 911 1 826 - - 3 409
Årets resultat 488 546 -6 124 334 544 767 1 224 - - 2 676
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2006-12 * 2005-12 * 2001-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Anläggningstillgångar 6 340 7 822 4 900 3 900 4 802 5 358 5 880 - - 4 209
Omsättningstillgångar 23 489 22 989 27 707 33 255 33 948 32 742 31 487 - - 37 104
Tillgångar 29 829 30 811 32 607 37 155 38 750 38 100 37 367 - - 41 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 321 11 832 11 642 17 766 17 432 16 888 16 442 - - 7 251
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 565 564 766 868 - - 1 325
Långfristiga skulder 4 887 6 344 3 000 3 000 3 000 3 000 3 500 - - 7 259
Kortfristiga skulder 12 621 12 635 17 966 15 824 17 754 17 446 16 557 - - 25 478
Skulder och eget kapital 29 829 30 811 32 607 37 155 38 750 38 100 37 367 - - 41 313
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2006-12 2005-12
2001-12
Löner till styrelse & VD 2 952 2 712 4 003 3 213 2 040 1 713 1 522 - - 2 270
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 180 118 - - - 0
Löner till övriga anställda 5 252 4 763 8 574 8 092 6 304 7 978 7 918 - - 6 762
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 727 2 606 6 136 5 151 4 944 4 674 4 421 - - 4 429
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Omsättning 38 766 38 049 46 364 56 231 52 700 44 545 46 703 - - 62 624
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 20 19 21 20 21 - - 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 468 3 438 2 292 2 931 2 480 2 175 2 199 - - 2 482
Personalkostnader per anställd (tkr) 739 736 914 792 705 696 655 - - 560
Rörelseresultat, EBITDA 2 390 3 398 -7 228 2 093 2 009 1 783 3 607 - - 5 406
Nettoomsättningförändring 0,89% -% -17,69% 6,95% 19,73% -5,82% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,87% 5,36% -24,18% 2,47% 2,72% 2,64% 6,34% -% -% 9,73%
Vinstmarginal 2,24% 4,36% -17,20% 1,65% 2,03% 2,31% 5,13% -% -% 6,75%
Bruttovinstmarginal 89,18% 92,35% 88,10% 83,29% 81,41% 82,25% 82,66% -% -% 82,95%
Rörelsekapital/omsättning 28,49% 27,38% 21,25% 31,30% 31,10% 35,17% 32,33% -% -% 19,52%
Soliditet 41,31% 38,40% 35,70% 47,82% 44,99% 44,33% 44,00% -% -% 17,55%
Kassalikviditet 161,53% 169,92% 130,79% 170,74% 155,54% 154,73% 151,68% -% -% 126,78%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2005-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 597 11 809 12 576 18 629 25 125 38 667 32 062 34 154 36 876 38 340
Övrig omsättning 2 033 1 652 2 068 1 733 1 646 1 640 1 658 1 414 1 539 1 699
Rörelseresultat (EBIT) -10 321 -9 032 -13 923 -18 706 -13 579 1 350 180 1 488 2 910 2 317
Resultat efter finansnetto -10 387 -9 140 -14 035 -18 760 -13 570 1 061 190 1 368 2 455 2 263
Årets resultat 495 702 -644 -6 139 15 1 448 288 947 1 983 1 650
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 248 3 202 5 126 4 734 3 149 3 224 3 958 4 800 4 216 5 896
Omsättningstillgångar 10 318 8 763 9 826 10 482 18 126 16 948 16 366 17 166 18 210 15 293
Tillgångar 13 566 11 965 14 952 15 216 21 275 20 172 20 324 21 966 22 426 21 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 244 8 749 8 048 8 692 14 831 14 816 13 930 13 964 13 017 9 738
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 936 1 180 1 180 1 761
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 565 564 500 500 519 490
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 500 1 000 3 300
Kortfristiga skulder 4 322 3 216 6 905 6 524 5 879 4 792 4 957 5 822 6 710 5 900
Skulder och eget kapital 13 566 11 965 14 952 15 216 21 275 20 172 20 324 21 966 22 426 21 189
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 082 1 762 1 883 4 003 3 048 1 936 1 602 1 383 1 550 1 513
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 180 118 - 148 193
Löner till övriga anställda 4 170 4 167 3 045 8 574 4 638 4 523 4 537 4 710 4 719 4 623
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 096 2 013 3 381 6 136 3 372 3 119 3 035 2 997 3 117 3 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 343 0 0
Omsättning 16 630 13 461 14 644 20 362 26 771 40 307 33 720 35 568 38 415 40 039
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 9 20 12 12 12 13 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 825 1 476 1 397 931 2 094 3 222 2 672 2 627 2 634 2 739
Personalkostnader per anställd (tkr) 782 766 711 536 811 767 734 679 649 655
Rörelseresultat, EBITDA -10 082 -8 850 -13 744 -18 300 -13 108 1 979 788 2 104 3 273 2 712
Nettoomsättningförändring 23,61% -6,10% -32,49% -25,85% -35,02% 20,60% -6,13% -7,38% -3,82% -%
Du Pont-modellen -76,26% -75,50% -93,02% -122,80% -63,54% 6,86% 1,19% 7,66% 11,78% 11,57%
Vinstmarginal -70,87% -76,50% -110,59% -100,31% -53,81% 3,58% 0,75% 4,93% 7,16% 6,40%
Bruttovinstmarginal 71,73% 75,50% 65,78% 70,96% 64,86% 75,48% 75,92% 76,55% 76,38% 82,54%
Rörelsekapital/omsättning 41,08% 46,97% 23,23% 21,25% 48,74% 31,44% 35,58% 33,21% 31,19% 24,50%
Soliditet 68,14% 73,12% 53,83% 57,12% 69,71% 73,45% 71,93% 67,44% 61,83% 51,94%
Kassalikviditet 166,96% 225,25% 128,21% 96,14% 203,04% 231,74% 214,22% 185,38% 183,34% 176,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...