Visa allt om Svenska Brandslangsfabriken Aktiebolag
Visa allt om Svenska Brandslangsfabriken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 39 152 61 368 37 850 57 884 17 049 29 476 26 378 26 804 26 890 20 914
Övrig omsättning 122 12 - 82 - 2 - 137 26 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 377 16 921 10 374 20 023 3 802 7 287 4 828 5 570 5 669 3 263
Resultat efter finansnetto 8 591 16 914 10 416 20 193 3 827 7 312 4 835 5 580 5 742 3 286
Årets resultat 3 438 2 822 673 10 790 2 062 5 378 3 507 4 094 4 084 2 347
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 770 4 267 4 481 12 007 3 219 3 232 3 238 3 338 3 629 3 688
Omsättningstillgångar 25 243 29 387 36 303 23 266 11 181 15 414 14 152 16 485 12 740 9 324
Tillgångar 29 014 33 654 40 785 35 274 14 400 18 647 17 390 19 824 16 369 13 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 967 10 529 7 706 21 034 10 244 13 552 11 674 12 167 11 073 9 189
Obeskattade reserver 8 450 8 301 7 039 6 925 1 404 380 375 321 312 269
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 597 14 825 26 039 7 315 2 752 4 715 5 341 7 335 4 984 3 553
Skulder och eget kapital 29 014 33 654 40 785 35 274 14 400 18 647 17 390 19 824 16 369 13 012
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 981 978 931 739
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 128 153 153 106
Löner till övriga anställda - 5 364 4 663 5 935 2 234 3 626 2 585 2 655 2 257 2 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 182 1 798 2 410 982 1 400 1 356 1 297 1 309 1 499
Utdelning till aktieägare 0 0 0 14 000 0 5 370 3 500 4 000 3 000 2 200
Omsättning 39 274 61 380 37 850 57 966 17 049 29 478 26 378 26 941 26 916 20 914
Nyckeltal
Antal anställda 11 12 12 11 9 10 10 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 559 5 114 3 154 5 262 1 894 2 948 2 638 2 680 2 689 2 324
Personalkostnader per anställd (tkr) 677 642 556 776 361 509 489 490 460 481
Rörelseresultat, EBITDA 8 933 17 507 10 883 20 576 4 004 7 569 5 119 5 941 6 040 3 620
Nettoomsättningförändring -36,20% 62,13% -34,61% 239,52% -42,16% 11,74% -1,59% -0,32% 28,57% -%
Du Pont-modellen 29,77% 50,46% 25,58% 57,48% 26,60% 39,31% 27,86% 28,20% 35,11% 25,30%
Vinstmarginal 22,06% 27,67% 27,57% 35,03% 22,46% 24,87% 18,36% 20,86% 21,37% 15,74%
Bruttovinstmarginal 51,62% 47,40% 53,84% 57,11% 58,50% 52,60% 50,20% 51,96% 52,28% 50,69%
Rörelsekapital/omsättning 47,62% 23,73% 27,12% 27,56% 49,44% 36,30% 33,40% 34,14% 28,84% 27,59%
Soliditet 70,86% 50,53% 32,36% 74,10% 78,32% 74,18% 68,72% 62,57% 69,02% 72,11%
Kassalikviditet 280,02% 153,20% 115,91% 247,27% 260,32% 235,89% 188,69% 173,72% 174,14% 165,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...