Visa allt om Svenska Brandslangsfabriken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 61 368 37 850 57 884 17 049 29 476 26 378 26 804 26 890 20 914 17 136
Övrig omsättning 12 - 82 - 2 - 137 26 - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 921 10 374 20 023 3 802 7 287 4 828 5 570 5 669 3 263 1 543
Resultat efter finansnetto 16 914 10 416 20 193 3 827 7 312 4 835 5 580 5 742 3 286 1 544
Årets resultat 2 822 673 10 790 2 062 5 378 3 507 4 094 4 084 2 347 1 092
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 267 4 481 12 007 3 219 3 232 3 238 3 338 3 629 3 688 3 893
Omsättningstillgångar 29 387 36 303 23 266 11 181 15 414 14 152 16 485 12 740 9 324 6 738
Tillgångar 33 654 40 785 35 274 14 400 18 647 17 390 19 824 16 369 13 012 10 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 529 7 706 21 034 10 244 13 552 11 674 12 167 11 073 9 189 7 842
Obeskattade reserver 8 301 7 039 6 925 1 404 380 375 321 312 269 257
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 825 26 039 7 315 2 752 4 715 5 341 7 335 4 984 3 553 2 533
Skulder och eget kapital 33 654 40 785 35 274 14 400 18 647 17 390 19 824 16 369 13 012 10 632
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 981 978 931 739 575
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 128 153 153 106 -
Löner till övriga anställda 5 364 4 663 5 935 2 234 3 626 2 585 2 655 2 257 2 209 2 092
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 182 1 798 2 410 982 1 400 1 356 1 297 1 309 1 499 1 144
Utdelning till aktieägare 0 0 14 000 0 5 370 3 500 4 000 3 000 2 200 1 000
Omsättning 61 380 37 850 57 966 17 049 29 478 26 378 26 941 26 916 20 914 17 136
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 11 9 10 10 10 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 114 3 154 5 262 1 894 2 948 2 638 2 680 2 689 2 324 1 904
Personalkostnader per anställd (tkr) 642 556 776 361 509 489 490 460 481 444
Rörelseresultat, EBITDA 17 507 10 883 20 576 4 004 7 569 5 119 5 941 6 040 3 620 1 905
Nettoomsättningförändring 62,13% -34,61% 239,52% -42,16% 11,74% -1,59% -0,32% 28,57% 22,05% -%
Du Pont-modellen 50,46% 25,58% 57,48% 26,60% 39,31% 27,86% 28,20% 35,11% 25,30% 14,58%
Vinstmarginal 27,67% 27,57% 35,03% 22,46% 24,87% 18,36% 20,86% 21,37% 15,74% 9,05%
Bruttovinstmarginal 47,40% 53,84% 57,11% 58,50% 52,60% 50,20% 51,96% 52,28% 50,69% 48,97%
Rörelsekapital/omsättning 23,73% 27,12% 27,56% 49,44% 36,30% 33,40% 34,14% 28,84% 27,59% 24,54%
Soliditet 50,53% 32,36% 74,10% 78,32% 74,18% 68,72% 62,57% 69,02% 72,11% 75,50%
Kassalikviditet 153,20% 115,91% 247,27% 260,32% 235,89% 188,69% 173,72% 174,14% 165,41% 141,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...