Visa allt om L K L Fastighets AB
Visa allt om L K L Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 079 1 047 1 023 1 002 1 237 1 367 1 605 1 581 1 543 1 470
Övrig omsättning - - - - - - - 21 4 21
Rörelseresultat (EBIT) 255 325 90 -59 159 -161 324 14 2 376
Resultat efter finansnetto 281 1 353 117 -54 224 2 978 327 33 15 379
Årets resultat 59 1 046 92 31 164 2 978 251 25 15 257
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 733 4 932 3 971 4 097 4 934 2 488 3 252 3 341 3 429 3 272
Omsättningstillgångar 540 376 797 1 072 721 4 206 918 698 1 067 2 085
Tillgångar 5 273 5 307 4 768 5 169 5 656 6 694 4 170 4 039 4 497 5 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 651 5 092 4 546 4 954 5 424 5 958 3 480 3 729 4 204 4 689
Obeskattade reserver 0 9 18 27 37 49 51 65 76 94
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 621 206 204 188 195 686 639 245 217 574
Skulder och eget kapital 5 273 5 307 4 768 5 169 5 656 6 694 4 170 4 039 4 497 5 357
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 173 141 120 315 300 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 3 252 280 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 82 82 67 44 38 197 199 117
Utdelning till aktieägare 0 4 500 500 500 500 500 500 500 1 000 500
Omsättning 1 079 1 047 1 023 1 002 1 237 1 367 1 605 1 602 1 547 1 491
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 079 1 047 1 023 1 002 1 237 1 367 1 605 1 581 1 543 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 60 49 366 416 297 226 191 551 541 -
Rörelseresultat, EBITDA 310 380 145 -2 216 -102 413 103 87 464
Nettoomsättningförändring 3,06% 2,35% 2,10% -19,00% -9,51% -14,83% 1,52% 2,46% 4,97% -%
Du Pont-modellen 5,33% 25,49% 2,47% -1,04% 3,96% 44,49% 7,84% 0,82% 0,62% 7,07%
Vinstmarginal 26,04% 129,23% 11,53% -5,39% 18,11% 217,85% 20,37% 2,09% 1,81% 25,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -378,22% 16,24% 57,97% 88,22% 42,52% 257,50% 17,38% 28,65% 55,09% 102,79%
Soliditet 12,35% 96,08% 95,64% 96,23% 96,38% 89,54% 84,35% 93,48% 94,70% 88,79%
Kassalikviditet 11,69% 182,52% 390,69% 570,21% 369,74% 613,12% 143,66% 284,90% 491,71% 363,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...