Visa allt om Innerviks Trading Aktiebolag
Visa allt om Innerviks Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 35 28 85 171 320 263 260 245
Övrig omsättning - - - - 34 20 - - 26 49
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -8 0 12 -119 -63 36 95 11
Resultat efter finansnetto 0 0 -8 0 12 -118 -63 36 95 11
Årets resultat 0 0 -8 0 12 -118 1 3 62 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 31 213 294 159 93
Omsättningstillgångar 61 61 75 77 113 119 74 144 160 314
Tillgångar 61 61 75 77 113 149 287 437 319 407
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 61 61 69 69 57 176 174 171 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 64 33 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 13 8 43 92 112 198 114 297
Skulder och eget kapital 61 61 75 77 113 149 287 437 319 407
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 76 168 0 0 96
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 14 24 26 0 0 30
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 35 28 119 191 320 263 286 294
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 85 171 320 - - 245
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 59 100 194 - - 126
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -8 0 12 -103 17 103 135 36
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 25,00% -67,06% -50,29% -46,56% 21,67% 1,15% 6,12% -%
Du Pont-modellen -% -% -10,67% 0,00% 10,62% -79,87% -21,95% 8,24% 29,78% 2,70%
Vinstmarginal -% -% -22,86% 0,00% 14,12% -69,59% -19,69% 13,69% 36,54% 4,49%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 177,14% 246,43% 82,35% 15,79% -11,88% -20,53% 17,69% 6,94%
Soliditet 100,00% 100,00% 81,33% 89,61% 61,06% 38,26% 61,32% 50,36% 61,05% 26,78%
Kassalikviditet -% -% 576,92% 962,50% 262,79% 129,35% 66,07% 72,73% 140,35% 105,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...