Visa allt om Ronnie Ekman Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 070 919 1 374 3 956 2 757 2 050 7 946 4 118 5 641 9 120
Övrig omsättning 34 45 10 - 2 30 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 80 -44 -89 9 407 -11 344 127 261 239
Resultat efter finansnetto 64 -71 -129 -25 359 -59 326 108 252 207
Årets resultat 54 -31 3 24 218 -6 180 77 124 83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 49 49 83 0 10 26 42 58 203
Omsättningstillgångar 810 980 1 163 1 350 1 434 1 233 1 577 1 313 1 480 896
Tillgångar 827 1 029 1 212 1 433 1 434 1 244 1 603 1 356 1 539 1 099
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 685 631 662 659 635 416 422 542 465 341
Obeskattade reserver 0 0 40 175 235 140 194 114 114 54
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 59 345 0 0 0 0 0 0 0 555
Kortfristiga skulder 83 54 510 599 564 687 987 700 960 149
Skulder och eget kapital 827 1 029 1 212 1 433 1 434 1 244 1 603 1 356 1 539 1 099
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 323 171 163 216 207 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 70 77 145 220 0 0 0 0 0 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 22 24 47 69 116 68 68 84 74 67
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 104 964 1 384 3 956 2 759 2 080 7 946 4 118 5 641 9 120
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 1 1 1 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 070 919 1 374 3 956 - 2 050 7 946 4 118 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 93 99 202 303 - 246 238 312 - -
Rörelseresultat, EBITDA 84 -24 -73 30 417 5 360 143 277 272
Nettoomsättningförändring 234,06% -33,11% -65,27% 43,49% 34,49% -74,20% 92,96% -27,00% -38,15% -%
Du Pont-modellen 10,04% -4,28% -7,34% 1,40% 28,38% -0,80% 22,58% 12,09% 19,23% 24,75%
Vinstmarginal 2,70% -4,79% -6,48% 0,51% 14,76% -0,49% 4,56% 3,98% 5,25% 2,98%
Bruttovinstmarginal 25,02% 78,78% 63,10% 24,67% 55,82% 36,63% 12,58% 20,30% 14,94% 9,08%
Rörelsekapital/omsättning 23,68% 100,76% 47,53% 18,98% 31,56% 26,63% 7,43% 14,89% 9,22% 8,19%
Soliditet 82,83% 61,32% 57,19% 54,99% 56,36% 41,73% 35,25% 46,02% 35,55% 34,57%
Kassalikviditet 519,28% 788,89% 94,51% 76,29% 108,87% 70,45% 27,05% 43,43% 18,54% 161,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...