Visa allt om S. Sollenberg Verktygsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 305 5 079 5 062 5 248 6 162 6 231 7 453 9 012 10 246 8 623
Övrig omsättning 104 95 93 113 109 85 82 122 98 101
Rörelseresultat (EBIT) -180 139 222 -731 -783 -721 161 1 509 143 1 191
Resultat efter finansnetto -253 140 224 -794 -767 -520 139 1 559 166 1 197
Årets resultat -253 132 224 -353 -17 -29 152 981 137 848
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 162 1 235 1 315 1 385 1 529 2 148 2 452 2 054 2 127 2 088
Omsättningstillgångar 3 275 3 805 3 000 3 343 4 294 4 486 5 179 6 564 6 161 6 327
Tillgångar 4 436 5 040 4 315 4 728 5 822 6 634 7 631 8 618 8 288 8 415
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 124 3 378 3 246 3 022 3 374 3 392 3 721 4 569 4 088 4 751
Obeskattade reserver 0 0 0 0 441 1 195 1 687 1 754 1 561 1 582
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 539 657 1 080 1 297 1 247 1 283 781 569 218
Kortfristiga skulder 1 312 1 124 412 626 709 800 940 1 514 2 070 1 864
Skulder och eget kapital 4 436 5 040 4 315 4 728 5 822 6 634 7 631 8 618 8 288 8 415
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 32 384 748 671 688 807 712
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 950 981 1 014 1 233 1 382 788 784 897 945 810
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 356 421 429 549 871 855 890 931 987 810
Utdelning till aktieägare 2 700 0 0 0 0 0 300 1 000 500 800
Omsättning 5 409 5 174 5 155 5 361 6 271 6 316 7 535 9 134 10 344 8 724
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 768 1 693 1 266 1 050 1 232 1 246 1 491 1 802 2 049 1 725
Personalkostnader per anställd (tkr) 467 505 395 382 548 499 486 517 560 486
Rörelseresultat, EBITDA -106 210 303 -550 -664 -629 262 1 623 251 1 272
Nettoomsättningförändring 4,45% 0,34% -3,54% -14,83% -1,11% -16,40% -17,30% -12,04% 18,82% -%
Du Pont-modellen -4,06% 2,78% 5,19% -15,44% -13,12% -6,96% 2,50% 18,48% 2,22% 14,40%
Vinstmarginal -3,39% 2,76% 4,43% -13,91% -12,40% -7,41% 2,56% 17,68% 1,80% 14,06%
Bruttovinstmarginal 34,72% 49,89% 50,95% 43,67% 51,87% 46,80% 51,36% 62,02% 42,44% 53,02%
Rörelsekapital/omsättning 37,00% 52,79% 51,13% 51,77% 58,18% 59,16% 56,88% 56,04% 39,93% 51,76%
Soliditet 70,42% 67,02% 75,23% 63,92% 63,54% 64,41% 65,05% 67,67% 62,89% 69,99%
Kassalikviditet 77,21% 137,72% 191,75% 122,84% 233,99% 245,88% 243,83% 232,50% 151,45% 190,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...