Visa allt om Nacka Värmdö Mäklarna Aktiebolag
Visa allt om Nacka Värmdö Mäklarna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 928 801 921 1 657 217 75 19 317 575 562
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 155 163 203 1 010 -98 7 -80 -47 -118 11
Resultat efter finansnetto 155 162 203 1 010 -97 6 -80 -46 -115 11
Årets resultat 90 94 118 696 -97 6 -80 -46 -95 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 141 25 0 0 4 11 18 25 9
Omsättningstillgångar 1 486 1 278 1 270 1 508 114 64 92 159 208 458
Tillgångar 1 627 1 419 1 295 1 508 114 68 103 177 233 467
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 597 857 763 645 -50 46 40 120 165 261
Obeskattade reserver 306 267 227 176 0 0 0 0 0 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 724 294 305 687 165 22 63 57 67 186
Skulder och eget kapital 1 627 1 419 1 295 1 508 114 68 103 177 233 467
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 104 220 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 10 0 0 0 35 66 56
Utdelning till aktieägare 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 928 801 921 1 657 217 75 19 317 575 562
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 657 - - - 317 575 562
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 10 - - - 143 315 252
Rörelseresultat, EBITDA 155 163 203 1 010 -94 14 -73 -40 -111 14
Nettoomsättningförändring 15,86% -13,03% -44,42% 663,59% 189,33% 294,74% -94,01% -44,87% 2,31% -%
Du Pont-modellen 9,71% 11,56% 15,68% 66,98% -85,09% 10,29% -77,67% -25,42% -48,93% 2,36%
Vinstmarginal 17,03% 20,47% 22,04% 60,95% -44,70% 9,33% -421,05% -14,20% -19,83% 1,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 95,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 82,11% 122,85% 104,78% 49,55% -23,50% 56,00% 152,63% 32,18% 24,52% 48,40%
Soliditet 51,36% 75,07% 72,59% 51,37% -43,86% 67,65% 38,83% 67,80% 70,82% 58,97%
Kassalikviditet 205,25% 434,69% 416,39% 219,51% 69,09% 290,91% 146,03% 278,95% 310,45% 246,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...