Visa allt om Draken Form Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 5 0 0 94
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -32 -15 -47 -59 -60 -57 -50 -74 -74 -38
Resultat efter finansnetto -33 -16 -48 -59 -60 -58 -42 -86 -76 -38
Årets resultat -33 -16 -48 -59 -60 -58 -42 -86 -76 -38
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 14 14 14 14 14 56 50 61 62
Omsättningstillgångar 2 8 10 13 28 28 22 34 50 122
Tillgångar 2 22 24 27 42 42 78 84 111 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 -190 -174 -127 -68 -8 51 51 -14 62
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 201 186 142 96 38 16 22 74 56
Kortfristiga skulder 0 11 12 12 12 12 12 12 51 66
Skulder och eget kapital 2 22 24 27 42 42 78 84 111 185
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 5 0 0 94
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -32 -15 -47 -59 -60 -56 -50 -73 -73 -37
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -53,85% -% -% -20,54%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -840,00% -% -% -40,43%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -% 58,51%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 200,00% -% -% 59,57%
Soliditet 50,00% -863,64% -725,00% -470,37% -161,90% -19,05% 65,38% 60,71% -12,61% 33,51%
Kassalikviditet -% 72,73% 83,33% 108,33% 233,33% 233,33% 183,33% 283,33% 98,04% 184,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...