Visa allt om Skandinavisk Skeppshandel Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Skandinavisk Skeppshandel Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 10 963 5 829 7 055 11 041 10 654 13 656 11 775 10 082 10 383 11 607
Övrig omsättning 4 - 23 173 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 34 -918 -758 270 156 795 461 590 145 -1 044
Resultat efter finansnetto 55 -909 -719 300 166 686 458 583 135 -1 023
Årets resultat 55 -909 -542 227 120 397 160 285 106 -325
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 139 1 261 1 396 1 466 1 506 1 633 137 121 171 339
Omsättningstillgångar 1 285 1 378 2 563 3 391 4 033 3 999 3 774 3 130 2 473 2 859
Tillgångar 2 424 2 639 3 959 4 858 5 539 5 632 3 912 3 251 2 644 3 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 497 441 1 351 1 892 2 365 2 245 1 849 1 688 1 403 1 297
Obeskattade reserver 0 0 0 177 177 177 177 177 16 0
Avsättningar (tkr) 1 392 1 579 1 747 1 835 1 891 1 852 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 536 619 862 953 1 105 1 357 1 886 1 385 1 225 1 901
Skulder och eget kapital 2 424 2 639 3 959 4 858 5 539 5 632 3 912 3 251 2 644 3 198
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 256 256 277 220 249 197 232
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 034 1 283 1 508 1 246 1 242 1 060 919 834 742 714
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 381 497 574 593 603 568 469 428 372 1 364
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0
Omsättning 10 967 5 829 7 078 11 214 10 654 13 656 11 775 10 082 10 383 11 607
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 654 1 943 1 764 2 760 2 131 3 414 2 944 2 016 2 077 2 321
Personalkostnader per anställd (tkr) 486 588 532 540 450 491 407 327 286 543
Rörelseresultat, EBITDA 44 -910 -747 292 178 816 547 697 322 -868
Nettoomsättningförändring 88,08% -17,38% -36,10% 3,63% -21,98% 15,97% 16,79% -2,90% -10,55% -%
Du Pont-modellen 4,46% -33,38% -18,14% 6,30% 3,52% 12,34% 12,09% 18,36% 5,71% -31,64%
Vinstmarginal 0,99% -15,11% -10,18% 2,77% 1,83% 5,09% 4,02% 5,92% 1,45% -8,72%
Bruttovinstmarginal 20,51% 26,73% 31,58% 31,69% 31,73% 27,31% 27,86% 31,96% 28,62% 27,46%
Rörelsekapital/omsättning 6,83% 13,02% 24,11% 22,08% 27,48% 19,35% 16,03% 17,31% 12,02% 8,25%
Soliditet 20,50% 16,71% 34,12% 41,63% 45,05% 42,12% 50,52% 55,84% 53,50% 40,56%
Kassalikviditet 192,54% 178,19% 249,30% 302,94% 324,43% 267,80% 183,46% 189,31% 167,51% 140,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...