Visa allt om Krokoms Elektriska Aktiebolag
Visa allt om Krokoms Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 101 3 175 2 922 2 242 2 538 3 078 3 254 3 086 2 874 2 535
Övrig omsättning 4 - - - 5 - 10 - 16 69
Rörelseresultat (EBIT) 399 157 19 -316 41 38 346 117 -81 93
Resultat efter finansnetto 360 123 -20 -357 4 10 332 108 -84 87
Årets resultat 104 283 -20 -357 3 7 245 147 0 42
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 12 18 13 17 22 0 1 2 4
Omsättningstillgångar 1 765 1 415 1 275 1 108 1 441 1 550 1 444 1 214 1 078 1 059
Tillgångar 1 771 1 427 1 293 1 121 1 458 1 572 1 444 1 215 1 080 1 063
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 234 131 -152 -132 225 622 615 613 613 614
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 39 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 319 227 317 408 392 392 167 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 217 1 069 1 129 845 841 557 662 601 427 324
Skulder och eget kapital 1 771 1 427 1 293 1 121 1 458 1 572 1 444 1 215 1 080 1 063
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 228 190 240 364 321 419 320 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 012 1 035 828 807 784 819 1 027 810 851 806
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 323 255 251 311 280 313 377 394 382 279
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0
Omsättning 3 105 3 175 2 922 2 242 2 543 3 078 3 264 3 086 2 890 2 604
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 775 794 731 561 635 770 814 772 719 845
Personalkostnader per anställd (tkr) 339 326 333 327 328 377 432 407 390 387
Rörelseresultat, EBITDA 405 164 24 -311 46 39 347 118 -80 95
Nettoomsättningförändring -2,33% 8,66% 30,33% -11,66% -17,54% -5,41% 5,44% 7,38% 13,37% -%
Du Pont-modellen 22,53% 11,07% 1,47% -28,10% 2,81% 2,42% 23,96% 9,71% -7,31% 8,75%
Vinstmarginal 12,87% 4,98% 0,65% -14,05% 1,62% 1,23% 10,63% 3,82% -2,75% 3,67%
Bruttovinstmarginal 54,69% 56,66% 59,17% 51,12% 63,79% 57,08% 68,90% 67,53% 65,00% 63,83%
Rörelsekapital/omsättning 17,67% 10,90% 5,00% 11,73% 23,64% 32,26% 24,03% 19,86% 22,65% 28,99%
Soliditet 13,21% 9,18% -11,76% -11,78% 15,43% 39,57% 42,59% 50,45% 59,36% 66,23%
Kassalikviditet 88,41% 92,24% 65,19% 64,97% 113,79% 187,43% 148,49% 147,59% 192,51% 240,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...