Visa allt om SEB Investment Management AB
Visa allt om SEB Investment Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 220 326 2 677 202 2 331 559 2 184 758 2 476 321 2 451 166 1 823 564 1 688 775 2 302 861 2 162 943
Övrig omsättning - - - - - - - 375 874 111 372 -
Rörelseresultat (EBIT) 709 841 333 086 327 653 217 340 241 389 289 612 165 736 506 254 310 706 378 281
Resultat efter finansnetto 708 586 335 909 334 736 228 681 257 093 294 725 171 198 533 923 337 861 393 739
Årets resultat 41 700 0 261 052 168 530 188 537 217 212 126 117 384 406 243 189 283 492
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 455 727 1 018 439 1 154 445 878 500 1 040 820 1 118 554 1 213 298 898 322 865 161 846 898
Tillgångar 1 461 045 1 018 439 1 154 445 878 500 1 040 820 1 118 554 1 213 298 898 322 865 161 846 898
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 468 222 421 009 417 644 413 273 408 058 403 613 400 397 51 718 51 738 51 881
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 992 823 597 431 736 801 465 227 632 762 714 941 812 901 846 603 813 423 795 017
Skulder och eget kapital 1 461 045 1 018 439 1 154 445 878 500 1 040 820 1 118 554 1 213 298 898 322 865 161 846 898
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 5 058 5 810 4 864 4 942 5 613 1 417 1 582 3 599 2 738 2 341
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 1 775 500 807
Löner till övriga anställda 99 149 51 469 106 553 124 616 104 368 95 125 110 115 9 703 170 050 55 227
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 20 891 39 438 - 0 -
Sociala kostnader 59 678 36 724 41 696 51 228 35 825 30 247 33 392 31 694 54 572 18 433
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 220 326 2 677 202 2 331 559 2 184 758 2 476 321 2 451 166 1 823 564 2 064 649 2 414 233 2 162 943
Nyckeltal
Antal anställda 114 102 97 98 80 70 67 67 83 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 28 248 26 247 24 037 22 293 30 954 35 017 27 217 25 206 27 745 1 081 472
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 159 1 301 1 578 1 845 1 823 1 830 2 179 1 934 2 739 38 001
Rörelseresultat, EBITDA 709 841 333 086 327 653 217 340 241 389 289 612 165 736 506 254 310 706 378 281
Nettoomsättningförändring 20,29% 14,82% 6,72% -11,77% 1,03% 34,42% 7,98% -26,67% 6,47% -%
Du Pont-modellen 48,58% 33,01% 29,02% 26,12% 24,75% 26,35% 14,23% 59,44% 39,05% 46,50%
Vinstmarginal 22,04% 12,56% 14,37% 10,50% 10,40% 12,03% 9,47% 31,62% 14,67% 18,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,37% 15,73% 17,91% 18,92% 16,48% 16,47% 21,96% 3,06% 2,25% 2,40%
Soliditet 32,05% 41,34% 36,18% 47,04% 39,21% 36,08% 33,00% 5,76% 5,98% 6,13%
Kassalikviditet 146,63% 170,47% 156,68% 188,83% 164,49% 156,45% 149,26% 106,11% 106,36% 106,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...