Visa allt om LOGAC AB
Visa allt om LOGAC AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 372 465 171 13 0 312 349 0 709 514
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 334 424 131 -30 -89 273 308 -1 439 -127 478
Resultat efter finansnetto 551 570 346 121 32 320 332 -1 365 -100 449
Årets resultat 323 455 346 121 32 320 332 -1 365 -100 353
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 007 1 940 1 873 1 806 1 739 3 138 3 073 3 008 2 944 4 980
Omsättningstillgångar 4 565 4 193 3 794 3 628 3 677 2 488 2 305 2 100 3 701 3 926
Tillgångar 6 572 6 133 5 667 5 434 5 416 5 626 5 378 5 108 6 645 8 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 011 4 856 4 570 4 391 4 439 4 707 4 522 4 324 5 824 5 126
Obeskattade reserver 206 69 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 202 1 139 1 077 1 015 953 892 831 764 710 3 643
Kortfristiga skulder 153 69 21 27 24 28 25 19 111 138
Skulder och eget kapital 6 572 6 133 5 667 5 434 5 416 5 626 5 378 5 108 6 645 8 907
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 135 168 168 168 138 168 135 135 135 135
Omsättning 372 465 171 13 0 312 349 0 709 514
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 372 465 171 13 - 312 349 - 709 514
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 334 424 131 -30 -89 275 310 -1 435 -124 482
Nettoomsättningförändring -20,00% 171,93% 1 215,38% -% -100,00% -10,60% -% -100,00% 37,94% -%
Du Pont-modellen 8,86% 9,85% 6,76% 3,02% -% 6,29% 7,03% -% 0,03% 6,46%
Vinstmarginal 156,45% 129,89% 223,98% 1 261,54% -% 113,46% 108,31% -% 0,28% 111,87%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% -12,27% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 186,02% 886,88% 2 206,43% 27 700,00% -% 788,46% 653,30% -% 506,35% 736,96%
Soliditet 78,69% 80,06% 80,64% 80,81% 81,96% 83,67% 84,08% 84,65% 87,64% 57,55%
Kassalikviditet 260,13% 459,42% 1 304,76% 525,93% 858,33% 167,86% 576,00% 1 100,00% 306,31% 226,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...