Visa allt om S Johansson Spårunderhåll ( S J S ) AB
Visa allt om S Johansson Spårunderhåll ( S J S ) AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 399 2 043 1 855 1 377 1 207 1 083 1 455
Övrig omsättning - - 18 - 765 23 15 - 17 2
Rörelseresultat (EBIT) -7 -11 18 -350 1 201 488 110 -15 -76 667
Resultat efter finansnetto -7 -9 29 -364 1 233 369 100 -54 -101 565
Årets resultat 0 -3 196 568 468 254 74 1 2 237
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 3 455 1 200 1 016 1 261 1 422 1 659
Omsättningstillgångar 719 941 1 200 2 291 1 758 1 241 898 618 860 1 316
Tillgångar 719 941 1 200 2 291 5 213 2 442 1 913 1 880 2 282 2 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 572 727 885 1 689 1 121 653 399 325 324 477
Obeskattade reserver 137 144 150 374 1 510 914 890 890 946 1 052
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 284 487 487 465 531 802
Kortfristiga skulder 10 69 166 229 299 387 137 199 481 644
Skulder och eget kapital 719 941 1 200 2 291 5 213 2 442 1 913 1 880 2 282 2 975
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 100 349 431 483 376 419 119
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 43 165 177 159 153 137 40
Utdelning till aktieägare 160 155 155 1 000 0 0 0 0 0 155
Omsättning 0 0 18 399 2 808 1 878 1 392 1 207 1 100 1 457
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 399 2 043 1 855 1 377 1 207 1 083 1 455
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 149 519 616 651 534 560 160
Rörelseresultat, EBITDA -7 -11 18 -350 1 797 774 355 230 161 904
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -80,47% 10,13% 34,71% 14,08% 11,45% -25,57% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -10,87% 26,61% 20,07% 6,69% -0,59% -3,29% 22,59%
Vinstmarginal -% -% -% -62,41% 67,89% 26,42% 9,30% -0,91% -6,93% 46,19%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 77,94% 91,68% 89,33% 90,85% 83,43% 86,89% 87,42%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 516,79% 71,41% 46,04% 55,27% 34,71% 35,00% 46,19%
Soliditet 94,42% 89,19% 83,50% 85,75% 42,85% 54,33% 55,15% 51,37% 44,05% 41,49%
Kassalikviditet 7 190,00% 1 363,77% 722,89% 1 000,44% 587,96% 320,67% 655,47% 310,55% 178,79% 204,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...