Visa allt om Carle Restaurantkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 938 337 357 212 210
Övrig omsättning - - - - - 40 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -2 -1 -4 -2 968 0 0 0 8
Resultat efter finansnetto 0 -1 2 0 5 199 0 0 0 1
Årets resultat 0 -1 0 0 4 147 0 0 0 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 119 120 121 122 326 1 207 901 875 822 815
Tillgångar 119 120 121 122 326 1 207 901 875 822 815
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 119 120 120 124 848 741 741 741 741
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 1 2 202 359 160 134 81 74
Skulder och eget kapital 119 120 121 122 326 1 207 901 875 822 815
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 250 265 155 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 79 86 47 43
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 728 40 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 978 337 357 212 210
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 337 357 212 210
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 329 352 202 193
Rörelseresultat, EBITDA 0 -2 -1 -4 -2 968 0 0 0 8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% 178,34% -5,60% 68,40% 0,95% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 80,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,98%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 103,20% 0,00% 0,00% 0,00% 3,81%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 90,41% 219,88% 207,56% 349,53% 352,86%
Soliditet 100,00% 99,17% 99,17% 98,36% 38,04% 70,26% 82,24% 84,69% 90,15% 90,92%
Kassalikviditet -% -% 12 100,00% 6 100,00% 161,39% 336,21% 563,12% 652,99% 1 014,81% 1 101,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...