Visa allt om J & J i Sölvesborg AB
Visa allt om J & J i Sölvesborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 85 287 1 012 1 191 1 156 1 332 1 273 1 375
Övrig omsättning - - - - - 28 31 - 62 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -39 -134 -47 25 98 9 5 22 68
Resultat efter finansnetto -1 -39 -134 -46 21 94 4 1 19 62
Årets resultat -1 -40 -134 -46 15 69 3 1 14 61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 13 17 0 2 6 10 14
Omsättningstillgångar 2 8 67 195 294 333 277 286 355 380
Tillgångar 2 8 67 208 311 333 279 292 366 394
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 3 43 178 224 208 187 184 183 169
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 5 5 5 9 33 0
Kortfristiga skulder 0 5 24 31 82 119 88 100 150 225
Skulder och eget kapital 2 8 67 208 311 333 279 292 366 394
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 35 240 240 240 240 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 9 9 30 35 95 96 102 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0
Omsättning 0 0 85 287 1 012 1 219 1 187 1 332 1 335 1 375
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 85 287 1 012 1 191 1 156 1 332 1 273 1 375
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 44 51 278 280 338 337 343 342
Rörelseresultat, EBITDA -1 -39 -134 -43 29 100 13 9 26 74
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -70,38% -71,64% -15,03% 3,03% -13,21% 4,63% -7,42% -%
Du Pont-modellen -% -% -200,00% -22,60% 8,04% 29,43% 3,23% 1,71% 6,01% 17,26%
Vinstmarginal -% -% -157,65% -16,38% 2,47% 8,23% 0,78% 0,38% 1,73% 4,95%
Bruttovinstmarginal -% -% 35,29% 74,22% 55,43% 49,79% 52,42% 49,92% 48,08% 50,98%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 50,59% 57,14% 20,95% 17,97% 16,35% 13,96% 16,10% 11,27%
Soliditet 100,00% 37,50% 64,18% 85,58% 72,03% 62,46% 67,03% 63,01% 50,00% 42,89%
Kassalikviditet -% 160,00% 279,17% 596,77% 340,24% 271,43% 301,14% 252,00% 204,67% 142,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...