Visa allt om TestSupport i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 617 441 953 187 0 20 87 141 181 137
Övrig omsättning - - - - - 1 - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 133 149 256 -452 -37 -78 12 -52 8 15
Resultat efter finansnetto 133 149 257 -452 -37 -78 12 -52 8 15
Årets resultat 104 116 242 -187 -37 -78 12 -51 8 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 413 418 653 481 607 626 712 735 768 751
Tillgångar 413 418 653 481 607 626 712 735 768 751
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 230 354 318 85 122 140 129 180 172
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 513 494 520 524 512 512
Kortfristiga skulder 196 188 299 163 10 10 51 83 77 68
Skulder och eget kapital 413 418 653 481 607 626 712 735 768 751
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 36 32 27
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 259 146 432 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 81 46 136 0 0 0 0 12 10 8
Utdelning till aktieägare 104 0 155 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 617 441 953 187 0 21 87 145 181 137
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 617 441 953 - - - - 141 181 137
Personalkostnader per anställd (tkr) 363 212 623 - - - - 48 42 35
Rörelseresultat, EBITDA 133 149 256 -452 -37 -78 12 -52 8 18
Nettoomsättningförändring 39,91% -53,73% 409,63% -% -100,00% -77,01% -38,30% -22,10% 32,12% -%
Du Pont-modellen 32,20% 35,65% 39,51% -93,97% -% -12,46% 1,69% -7,07% 1,04% 2,00%
Vinstmarginal 21,56% 33,79% 27,07% -241,71% -% -390,00% 13,79% -36,88% 4,42% 10,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -209,09% -% -115,00% 71,26% 66,67% 69,06% 78,83%
Rörelsekapital/omsättning 35,17% 52,15% 37,15% 170,05% -% 3 080,00% 759,77% 462,41% 381,77% 498,54%
Soliditet 52,54% 55,02% 54,21% 66,11% 14,00% 19,49% 19,66% 17,55% 23,44% 22,90%
Kassalikviditet 210,71% 222,34% 218,39% 295,09% 290,00% 480,00% 178,43% 107,23% 146,75% 126,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...