Visa allt om JOBA Sport Aktiebolag
Visa allt om JOBA Sport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 931 6 549 15 773 16 271 25 466 26 633 26 521 26 875 23 153 2 173
Övrig omsättning 1 154 604 59 2 036 458 526 673 1 436 224 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 149 -977 834 -220 -2 521 -170 63 310 366 -173
Resultat efter finansnetto 1 124 -1 036 768 -295 -2 645 -280 -10 217 262 -191
Årets resultat 1 124 -1 036 768 -295 -2 645 -117 -29 72 262 -191
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 178 1 539 3 895 4 286 6 014 6 640 6 546 5 570 6 020 5
Omsättningstillgångar 670 588 946 939 2 170 2 036 1 911 2 055 1 811 540
Tillgångar 1 849 2 128 4 841 5 225 8 183 8 675 8 457 7 625 7 831 545
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 239 -885 151 -1 323 -2 527 118 149 178 106 -156
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 163 145 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 79 251 806 2 499 1 032 266 91 326 385
Kortfristiga skulder 1 610 2 934 4 439 5 742 8 212 7 526 7 878 7 212 7 399 316
Skulder och eget kapital 1 849 2 128 4 841 5 225 8 183 8 675 8 457 7 625 7 831 545
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 391 338 261 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 124 2 766 4 854 6 092 9 338 8 601 8 240 8 653 7 219 284
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 797 963 1 423 1 870 2 785 2 711 2 754 2 969 2 688 92
Utdelning till aktieägare 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 085 7 153 15 832 18 307 25 924 27 159 27 194 28 311 23 377 2 173
Nyckeltal
Antal anställda 5 7 11 18 35 33 33 35 30 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 186 936 1 434 904 728 807 804 768 772 2 173
Personalkostnader per anställd (tkr) 599 539 575 447 351 351 352 348 345 355
Rörelseresultat, EBITDA 1 414 -684 1 425 320 -1 783 500 599 789 742 -169
Nettoomsättningförändring -9,44% -58,48% -3,06% -36,11% -4,38% 0,42% -1,32% 16,08% 965,49% -%
Du Pont-modellen 62,14% -45,91% 17,23% -4,21% -30,78% -1,94% 0,78% 4,31% 4,92% -31,19%
Vinstmarginal 19,37% -14,92% 5,29% -1,35% -9,89% -0,63% 0,25% 1,22% 1,66% -7,82%
Bruttovinstmarginal 98,15% 97,69% 98,11% 96,98% 96,83% 96,74% 96,48% 97,24% 96,44% 37,51%
Rörelsekapital/omsättning -15,85% -35,82% -22,15% -29,52% -23,73% -20,61% -22,50% -19,19% -24,14% 10,31%
Soliditet 12,93% -41,59% 3,12% -25,32% -30,88% 1,36% 3,18% 3,70% 1,35% -28,62%
Kassalikviditet 39,01% 19,02% 20,21% 15,31% 24,46% 24,33% 21,60% 26,47% 22,04% 71,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...