Visa allt om Folkestorp Trading Aktiebolag
Visa allt om Folkestorp Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 883 3 306 2 976 3 779 3 994 3 694 3 021 3 360 3 513 2 954
Övrig omsättning - - - - 58 86 - 1 374 2 3
Rörelseresultat (EBIT) 880 661 58 625 359 419 111 1 452 565 282
Resultat efter finansnetto 870 615 -35 497 253 292 -12 1 326 473 149
Årets resultat 8 2 1 11 3 5 4 11 2 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 576 862 1 289 2 198 1 634 2 585 3 070 4 060 2 412 2 982
Omsättningstillgångar 3 341 3 040 2 577 2 639 2 010 2 429 1 645 2 293 1 175 1 358
Tillgångar 3 917 3 902 3 866 4 837 3 644 5 014 4 716 6 353 3 587 4 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 223 215 214 213 201 198 193 189 178 176
Obeskattade reserver 125 173 201 678 648 1 195 1 502 1 879 570 750
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 694 758 1 558 981 1 584 2 266 2 763 1 920 2 469
Kortfristiga skulder 3 568 2 820 2 694 2 388 1 814 2 038 755 1 522 919 945
Skulder och eget kapital 3 917 3 902 3 866 4 837 3 644 5 014 4 716 6 353 3 587 4 340
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 351 0 372 364 388 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 357 431 424 0 410 18 27 35 378 373
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 136 151 154 126 156 142 145 161 144 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 883 3 306 2 976 3 779 4 052 3 780 3 021 4 734 3 515 2 957
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 883 3 306 2 976 3 779 3 994 3 694 3 021 3 360 3 513 2 954
Personalkostnader per anställd (tkr) 514 602 605 489 576 556 543 590 529 511
Rörelseresultat, EBITDA 1 297 1 087 1 001 1 726 1 310 1 322 1 159 2 450 1 533 1 170
Nettoomsättningförändring 17,45% 11,09% -21,25% -5,38% 8,12% 22,28% -10,09% -4,36% 18,92% -%
Du Pont-modellen 22,72% 17,32% 2,04% 13,36% 10,68% 8,42% 2,78% 23,55% 16,95% 6,50%
Vinstmarginal 22,92% 20,45% 2,65% 17,09% 9,74% 11,42% 4,34% 44,52% 17,31% 9,55%
Bruttovinstmarginal 55,01% 61,89% 61,96% 61,68% 50,03% 51,92% 62,07% 54,70% 61,91% 58,60%
Rörelsekapital/omsättning -5,85% 6,65% -3,93% 6,64% 4,91% 10,58% 29,46% 22,95% 7,29% 13,98%
Soliditet 8,18% 8,97% 9,59% 14,73% 18,62% 21,51% 27,57% 24,27% 16,40% 16,50%
Kassalikviditet 93,64% 107,80% 95,66% 110,51% 110,80% 119,19% 217,88% 150,66% 127,86% 143,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...