Visa allt om BritNova AB
Visa allt om BritNova AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
Övrig omsättning - 10 - - 39 - - - - 216
Rörelseresultat (EBIT) 0 9 -16 0 39 -39 -17 -79 -119 406
Resultat efter finansnetto 179 12 989 3 773 -2 585 288 428 -375 14 1 551
Årets resultat 179 9 745 2 915 -1 751 252 428 -375 36 1 092
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 31 463 112 692 155 505 10 000 0 120 120
Omsättningstillgångar 294 507 2 477 1 606 14 131 38 059 5 039 1 492 2 359 2 336
Tillgångar 294 507 2 477 33 069 126 823 193 564 15 039 1 492 2 479 2 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 292 112 2 053 3 558 643 1 594 1 842 1 414 1 789 1 754
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 29 000 126 165 190 172 10 000 0 0 643
Kortfristiga skulder 3 394 424 511 15 1 798 3 197 78 690 60
Skulder och eget kapital 294 507 2 477 33 069 126 823 193 564 15 039 1 492 2 479 2 456
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04 2013-04
2012-04
2011-04 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 240 0 0 0 0 900 500 0 0 0
Omsättning 0 10 0 0 39 0 0 0 0 486
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 9 -16 0 39 -39 -17 -79 -119 406
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 63,93%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 581,48%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 842,96%
Soliditet 99,32% 22,09% 82,88% 10,76% 0,51% 0,82% 12,25% 94,77% 72,17% 71,42%
Kassalikviditet 9 800,00% 128,68% 584,20% 314,29% 94 206,67% 2 116,74% 157,62% 1 912,82% 341,88% 3 893,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...