Visa allt om Azale Restaurang Aktiebolag
Visa allt om Azale Restaurang Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 683 5 054 5 467 4 939 4 066 4 456 5 510 5 786 5 515 5 765
Övrig omsättning - - - - - - - - 50 -
Rörelseresultat (EBIT) 638 449 839 324 79 32 449 295 215 237
Resultat efter finansnetto 638 449 799 325 94 32 449 313 233 242
Årets resultat 424 362 698 239 93 53 283 137 140 78
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 464 41 70 507 616 794 736 261 331 437
Omsättningstillgångar 757 1 030 1 399 1 127 811 605 1 768 1 842 1 569 1 464
Tillgångar 1 221 1 071 1 470 1 634 1 427 1 399 2 504 2 103 1 900 1 901
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 568 495 833 885 645 552 1 499 1 216 1 179 1 039
Obeskattade reserver 488 396 413 523 527 565 614 516 437 410
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 165 181 223 226 255 282 390 371 284 452
Skulder och eget kapital 1 221 1 071 1 470 1 634 1 427 1 399 2 504 2 103 1 900 1 901
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 363 362 507 600 565 654
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 652 1 333 1 516 1 615 879 1 147 1 254 1 312 1 251 1 186
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 462 329 426 518 444 494 666 731 665 648
Utdelning till aktieägare 250 350 700 750 0 0 1 000 0 100 0
Omsättning 5 683 5 054 5 467 4 939 4 066 4 456 5 510 5 786 5 565 5 765
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 947 842 911 823 678 637 787 723 689 641
Personalkostnader per anställd (tkr) 354 278 324 358 285 289 351 336 315 281
Rörelseresultat, EBITDA 655 495 915 455 209 143 545 378 337 364
Nettoomsättningförändring 12,45% -7,55% 10,69% 21,47% -8,75% -19,13% -4,77% 4,91% -4,34% -%
Du Pont-modellen 52,25% 41,92% 57,07% 19,89% 6,59% 2,29% 17,93% 14,88% 12,21% 12,73%
Vinstmarginal 11,23% 8,88% 15,35% 6,58% 2,31% 0,72% 8,15% 5,41% 4,21% 4,20%
Bruttovinstmarginal 73,90% 69,43% 77,56% 75,93% 74,27% 74,60% 74,72% 71,86% 73,07% 72,82%
Rörelsekapital/omsättning 10,42% 16,80% 21,51% 18,24% 13,67% 7,25% 25,01% 25,42% 23,30% 17,55%
Soliditet 77,69% 75,06% 78,58% 77,75% 72,42% 69,22% 77,94% 75,49% 78,61% 70,18%
Kassalikviditet 417,58% 535,91% 595,96% 471,68% 287,45% 188,65% 436,92% 470,62% 518,66% 298,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...