Visa allt om Hageby-Grillen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 421 4 107 4 199 4 403 4 098 4 361 4 340 4 763 4 578 4 488
Övrig omsättning 32 114 200 163 - 8 1 045 8 13 -
Rörelseresultat (EBIT) 141 -395 -152 82 -269 -93 1 162 -26 183 -70
Resultat efter finansnetto 142 -398 -156 78 -279 -102 1 151 -58 149 -105
Årets resultat 142 -398 -156 58 49 88 476 3 3 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 269 312 551 845 1 141 1 438 1 718 1 073 1 421 1 348
Omsättningstillgångar 725 580 710 648 281 473 1 656 242 282 306
Tillgångar 994 892 1 261 1 492 1 422 1 911 3 374 1 315 1 702 1 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 461 319 717 874 815 766 781 305 302 300
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 347 575 80 145 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 281 285 285 285 294 129 283 455 482 801
Kortfristiga skulder 253 287 258 334 312 669 1 734 476 774 554
Skulder och eget kapital 994 892 1 261 1 492 1 422 1 911 3 374 1 315 1 702 1 654
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 200 204 202 160 173
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 394 1 534 1 427 1 353 1 062 880 826 899 896 995
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 560 617 590 555 478 466 398 432 400 400
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 453 4 221 4 399 4 566 4 098 4 369 5 385 4 771 4 591 4 488
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 632 587 600 629 585 623 620 680 572 561
Personalkostnader per anställd (tkr) 279 307 288 273 220 225 206 217 184 196
Rörelseresultat, EBITDA 183 -156 142 379 28 204 1 335 137 350 87
Nettoomsättningförändring 7,65% -2,19% -4,63% 7,44% -6,03% 0,48% -8,88% 4,04% 2,01% -%
Du Pont-modellen 14,19% -44,28% -12,05% 5,50% -18,92% -4,87% 34,44% -1,90% 10,75% -4,23%
Vinstmarginal 3,19% -9,62% -3,62% 1,86% -6,56% -2,13% 26,77% -0,52% 4,00% -1,56%
Bruttovinstmarginal 65,71% 63,79% 63,94% 64,73% 59,71% 58,47% 57,95% 55,09% 57,51% 55,97%
Rörelsekapital/omsättning 10,68% 7,13% 10,76% 7,13% -0,76% -4,49% -1,80% -4,91% -10,75% -5,53%
Soliditet 46,38% 35,76% 56,86% 58,58% 57,31% 53,47% 35,71% 27,57% 23,88% 18,14%
Kassalikviditet 262,06% 180,84% 252,33% 176,05% 71,47% 61,73% 92,10% 34,66% 28,17% 42,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...