Visa allt om Hageby-Grillen Aktiebolag
Visa allt om Hageby-Grillen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 000 4 421 4 107 4 199 4 403 4 098 4 361 4 340 4 763 4 578
Övrig omsättning 2 32 114 200 163 - 8 1 045 8 13
Rörelseresultat (EBIT) 360 141 -395 -152 82 -269 -93 1 162 -26 183
Resultat efter finansnetto 368 142 -398 -156 78 -279 -102 1 151 -58 149
Årets resultat 368 142 -398 -156 58 49 88 476 3 3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 288 269 312 551 845 1 141 1 438 1 718 1 073 1 421
Omsättningstillgångar 1 151 725 580 710 648 281 473 1 656 242 282
Tillgångar 1 439 994 892 1 261 1 492 1 422 1 911 3 374 1 315 1 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 829 461 319 717 874 815 766 781 305 302
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 347 575 80 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 281 285 285 285 294 129 283 455 482
Kortfristiga skulder 310 253 287 258 334 312 669 1 734 476 774
Skulder och eget kapital 1 439 994 892 1 261 1 492 1 422 1 911 3 374 1 315 1 702
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 200 204 202 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 394 1 534 1 427 1 353 1 062 880 826 899 896
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 560 617 590 555 478 466 398 432 400
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 002 4 453 4 221 4 399 4 566 4 098 4 369 5 385 4 771 4 591
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 714 632 587 600 629 585 623 620 680 572
Personalkostnader per anställd (tkr) 296 279 307 288 273 220 225 206 217 184
Rörelseresultat, EBITDA 406 183 -156 142 379 28 204 1 335 137 350
Nettoomsättningförändring 13,10% 7,65% -2,19% -4,63% 7,44% -6,03% 0,48% -8,88% 4,04% -%
Du Pont-modellen 25,57% 14,19% -44,28% -12,05% 5,50% -18,92% -4,87% 34,44% -1,90% 10,75%
Vinstmarginal 7,36% 3,19% -9,62% -3,62% 1,86% -6,56% -2,13% 26,77% -0,52% 4,00%
Bruttovinstmarginal 64,12% 65,71% 63,79% 63,94% 64,73% 59,71% 58,47% 57,95% 55,09% 57,51%
Rörelsekapital/omsättning 16,82% 10,68% 7,13% 10,76% 7,13% -0,76% -4,49% -1,80% -4,91% -10,75%
Soliditet 57,61% 46,38% 35,76% 56,86% 58,58% 57,31% 53,47% 35,71% 27,57% 23,88%
Kassalikviditet 350,97% 262,06% 180,84% 252,33% 176,05% 71,47% 61,73% 92,10% 34,66% 28,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...