Visa allt om B L F Bildhantering Aktiebolag
Visa allt om B L F Bildhantering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 724 965 839 2 265 2 282 2 235 2 272 2 233 2 073 1 913
Övrig omsättning 1 961 919 1 391 - - 12 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 -362 125 382 559 50 326 409 -139 -170
Resultat efter finansnetto 3 -362 133 382 551 41 327 413 -142 -173
Årets resultat 3 -4 72 192 303 30 177 374 -142 -137
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 519 519 0 0 0 0 0 3 12 21
Omsättningstillgångar 1 950 1 255 2 524 2 454 2 099 1 687 1 956 1 304 1 275 1 317
Tillgångar 2 468 1 774 2 524 2 454 2 099 1 687 1 956 1 307 1 286 1 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 406 1 404 1 408 1 336 1 144 842 812 635 261 403
Obeskattade reserver 0 0 358 324 219 81 81 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 77 88 100 109 132 391 460
Kortfristiga skulder 1 062 370 758 717 647 664 954 540 635 474
Skulder och eget kapital 2 468 1 774 2 524 2 454 2 099 1 687 1 956 1 307 1 286 1 337
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 251 171 202 182 173 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 105 317 301 293 253 307 286 295 292 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 104 185 171 164 182 203 213 194 178 152
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 685 1 884 2 230 2 265 2 282 2 247 2 272 2 233 2 073 1 913
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 965 839 - 2 282 2 235 2 272 2 233 2 073 1 913
Personalkostnader per anställd (tkr) - 507 477 - 687 743 784 716 684 591
Rörelseresultat, EBITDA 2 -362 125 382 559 50 329 418 -130 -155
Nettoomsättningförändring -24,97% 15,02% -62,96% -0,74% 2,10% -1,63% 1,75% 7,72% 8,36% -%
Du Pont-modellen 0,12% -20,12% 5,47% 15,81% 26,63% 2,96% 17,02% 32,06% -10,58% -12,42%
Vinstmarginal 0,41% -36,99% 16,45% 17,13% 24,50% 2,24% 14,66% 18,76% -6,56% -8,68%
Bruttovinstmarginal 90,06% 96,79% 78,19% 96,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 122,65% 91,71% 210,49% 76,69% 63,63% 45,77% 44,10% 34,21% 30,87% 44,07%
Soliditet 56,97% 79,14% 66,24% 64,17% 62,19% 53,45% 44,49% 48,58% 20,30% 30,14%
Kassalikviditet 183,33% 338,38% 332,59% 341,84% 323,96% 253,61% 204,72% 240,93% 200,31% 277,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...